Vysvetľujú okolnosti výberu

22. 12. 2009 bola zaslaná výzva 3 dodávateľom pre výber stavebného dozoru výstavby bytového domu v Nadabule.
Ako nás informoval Erich Kamenský z odboru výstavby, ÚP a ŽP  mestského úradu, lehota na predkladanie cenových ponúk bola do 8. januára 2010 do 11.00 hod. Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa konalo v ten istý deň o 13.00 hod.
Komisiu na otváranie a vyhodnocovanie ponúk tvorili poslankyňa a šéfka komisie výstavby Erika Szabadosová, vedúca odboru ÚP a ŽP Ing. Mária Dovalová a Ing. Ladislav Farkaš.
Cenové ponuky predložili traja dodávatelia: Zlatica Macková – 7 300 €, poslanec MZ Ladislav Dávid – 7 385 € a  referent odboru ÚP a ŽP Pavol Kisely – 6 625 €.
Ešte 8. januára 2010 bolo dodávateľom zaslané oznámenie o výsledku prieskumu trhu s tým, že komisia akceptuje cenovú ponuku Pavla Kiselyho. Zároveň žiadali víťazného dodávateľa doložiť návrh zmluvy, doklad o oprávnení podnikať a osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Uvedené doklady boli 12. januára 2010 doložené. Vznik živnostenského oprávnenia na výkon činnosti stavebného dozoru má však Pavol Kisely až zo dňa 11. 1. 2010.
Na základe uznesenia mestskej rady č. 8/2010 z 20. januára 2010 bolo dňa 21. 1.2010 zaslané Pavlovi Kiselymu oznámenie o zrušení VO  – prieskumu trhu pre výber stavebného dozoru na stavbe Novostavba bytového domu 6 b. j. – nájomné byty, Nadabula – zákazka s nízkou hodnotou. 
Ilustračné foto: Inforoznava.sk / Nájomné bytové domy na Okružnej ulici v Rožňave
Súvisiace články:
Stavbu bude dozorovať zamestnanec
Dozorovanie stiahli z rokovania

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery