Predávať budú cez verejné súťaže

MZ na mimoriadnom zasadnutí schválilo zmenu formy predaja prebytočného majetku mesta na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.
Mesto v tomto roku potrebuje na vyrovnaný rozpočet získať predajom svojho majetku okolo 3,5 milióna eur (vyše 105 mil. SK). 
Na predchádzajúcom zasadnutí 1. marca MsZ schválilo predaj objektov bývalého Okresného úradu minimálne za 600 tisíc eur, turistickej ubytovne za 800 tisíc eur, bývalého štatistického úradu za 200 tisíc eur, rovnako aj bývalého kina a pozemkov na sídlisku Juh za 330 tisíc eur a to formou dobrovoľnej dražby.
Táto forma je však podľa rožňavského primátora Vladislava Laciaka (Smer-SD) administratívne náročná a zdĺhavá, navyše cena získaná vydražením nesmie byť nižšia ako je cena podľa znaleckého posudku. V prípade dnes schválenej formy predaja vyhlásením obchodných verejných súťaží nie je zákonom obmedzená výška dražobnej zábezpeky.
„Nebudú dobrovoľné dražby, ale budú obchodné verejné súťaže, pretože za znalecký posudok nám tie predaje nešli už celý polrok a pri dobrovoľných dražbách sa nesmie ísť pod znaleckú cenu. Dvadsať percent bude zábezpeka do verejnej obchodnej súťaže z navrhovanej sumy,“ uviedol pre TASR Vladislav Laciak.
Mestskí poslanci dnes takisto udelili súhlas pre Turistické informačné centrum na pokračovanie v čerpaní kontokorentného úveru do maximálnej výšky 5000 eur. Ako dodal rožňavský primátor, tomuto schváleniu predchádzal poslanecký návrh, aby sa na spomínanú sumu poskladali mestskí poslanci vzdaním sa svojich odmien. Návrh však hlasovaním neprešiel.
Foto: Inforoznava.sk
Súvisiace články: Kto povolil stavebné úpravy?
Dokument:  Návrh na zmenu uznesení mestského zastupiteľstva

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery