V liečebni Samuela Bluma zriadili arteateliér

Zariadenie sociálnych služieb pri Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci získalo na základe predloženého projektu „Kontrasty kontinua“, ktorý sa orientuje na arteterapiu, 2 tisíc eur z grantového programu Nádej 2014, podtitul Umenie liečiDotyk lieči od Nadácie VÚB.

Snahou zariadenia je zriadenie arteateliéru, kde hlavný dôraz sa kladie nielen na liečebný potenciál tvorivej činnosti, ale aj na sebavyjadrenie a rozvoj tvorivosti, čo podnecuje sebauzdravovacie mechanizmy.

Zo získaných finančných prostriedkov zariadenie zariadilo ateliér a vybavilo ho ateliérovými a stolovými stojanmi, plátnami rôznych veľkostí, grafickým lisom a množstvom výtvarných potrieb a pomôcok, dôležitých pre tvorbu.

Abstrakcia pocitov (27)

V rozpätí troch mesiacov v rámci projektu pacienti vytvárali kontrastné diela od expresívnych vecí až po harmonické obrazce. Projektovým zámerom bolo vniesť poriadok do chaosu pocitov a vnútorných pohnútok a pomôcť uvoľniť úžasné množstvo dojmov prostredníctvom výtvarného prejavu.

Jednotlivé stretnutia sa orientovali na pocitovú maľbu, vytvorenie výtvarného denníka prostredníctvom monotypie, doplnenej o krátky, ale výstižný text, a tvorbu mandaly, ktorá má silné terapeutické účinky a dokáže človeka stimulovať a motivovať.

Arteateliér bude slúžiť prijímateľom sociálnej služby, ale aj pacientom psychiatrickej liečebne, zaujímajúcim sa o umenie a tvorbu, a poskytne priestor pre experimentovanie s výtvarnými prostriedkami a technikami.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom sebavyjadrenia rozvíjať tvorivosť, schopnosť komunikovať a spracovaním osobne významnej témy alebo pojmu ako priateľstvo, láska, hnev, smútok, strach či úzkosť, dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie individuálnych ťažkostí duševne chorého človeka.

Ďalším zameraním projektu je uvoľniť a upokojiť telo a myseľ, odbúrať napätie, negatívne emócie a agresiu, aktivizácia a stimulácia, objavovanie nových príležitostí a dosiahnutie zmeny v správaní a prežívaní.

Foto: Psychiatrická liečebňa S. Bluma

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery