Hľadajú technika BOZP a PO

DSCF3347Mesto Rožňava ešte v decembri minulého roku zverejnilo výzvu na predloženie cenovej ponuky na výkon funkcie technika BOZP a PO. Uzávierka prihlášok je stanovená na 9. januára do 10-tej hodiny.
Poskytovanie uvedených služieb je plánované na roky 2013 a 2014 v celkovej predpokladanej výške 9 900 Eur s mesačnou fakturáciou pri 90-dňovej splatnosti faktúr.
V septembri sme v článku „Lacha si vybrali bez výberu“ poukázali na skutočnosť, že tieto služby vykonáva na základe zmlúv s mestom poslanec (od októbra 2011) Ján Lach (Most-Híd).
Ako podnikateľ-živnostník s mestom uzavrel postupne tri zmluvy – o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby (BTS) z 1. decembra 2009 za mesačnú odmenu 150 eur bez DPH, na protipožiarnu ochranu (PO) z 1. novembra 2011 za mesačnú odmenu 400 eur bez DPH, a na civilnú ochranu (CO) z 25. apríla 2012 za mesačnú odmenu 200 eur bez DPH. Spolu vo výške 750 eur mesačne bez DPH.
Hovorca mesta Peter Gallo pre náš portál v septembri okrem ného uviedol: “Na služby spojené s požiarnou ochranou nie je potrebné výberové konanie.“
Dokument – Výzva na predloženie ponuky 49 2012 Ka
Zmluvy poslanca Lacha:
Zmluva č . 572/2009 o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby (BTS)
Zmluva č. 709/2011 o protipožiarnej ochrane (PO)
Zmluva č. 269/2012 o civilnej ochrane (CO)
Foto: Archív infoRoznava.sk/ Jan Lach (vľavo) v debate s Pavlom Burdigom (obaja Most-Híd)
Súvisiace články: Lacha si vybrali bez výberu

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery