Námietku podali neskoro

DSCF4187 (2)Technické služby mesta Rožňava začali 27. decembra s predajom parkovacích kariet na rok 2013.
Zakúpiť si ich môžete v kancelárii správy parkovísk v OKC na prízemí budovy (č. dv. 16) v pracovných dňoch od 8.00 do 11.30 hod., resp. od 13.00 do 14.00 hod.
Poslanci sa parkovaním v meste zaoberali aj na svojom rokovaní 13 decembra, keď schválili „Návrh na úpravu prílohy prevádzkového poriadku o systéme spoplatňovania parkovania a schválenie Smernice č.1/2013 upravujúcej vydávanie služobných parkovacích lístkov“, ktorý predložil Ivan Demény, riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava.
Cena neprenosnej ročnej parkovacej karty pre občanov mesta starších ako 70 rokov sa od 1. januára zvýšila z doterajšej sumy 0,20 na 2 Eurá – na výšku priamych nákladov na vystavenie karty. Poslanci tak na návrh zástupcu primátora Ondreja Bolačeka (Nez.) zmenili pôvodný návrh na zvýšenie tejto sumy až na 50 Eur.
Obce zo Združenia miest a obcí Gemera budú platiť namiesto 36 už 50 Eur, zvýšil sa aj poplatok za rezerváciu parkovného miesta na jeden rok zo sumy 200 na 250 Eur.
Najfrekventovanejšia služba – jednorazová hodinová parkovacia karta pre osobné motorové vozidlá, je od začiatku roka zvýšená zo 40 na 50 centov. Jednorazová denná parkovacia karta pre osobné motorové vozidlá stojí namiesto 1,50 už 2 Eurá.
Zvýšili sa aj ceny za neprenosné parkovacie karty. Mesačná zo 6,10 na 7 Eur, štvrťročná z 15,40 na 16 Eur a polročná z 28,50 na 30 Eur. Cena ročnej parkovacej karty ostala na pôvodnej úrovni 50 Eur.
Pre autobusy platí celodenná parkovacia karta v cene 10 Eur.
Ceny platia pre parkoviská v správe Technických služieb mesta Rožňava pri kruhovom objazde pred budovou VÚB, pred budovou OKC, na Šafárikovej ulici od budovy bývalého Domu potravín po námestie, na Námestí baníkov, na Čučmianskej Dlhej ulici a na Betliarskej ulici pri múre cintorína.
Pozmeňujúci návrh poslanca Radoslava Kovácsa (Nez.) na zrušenie služobných parkovacích lístkov, ktoré môžu využívať primátor, prednostka mestského úradu a poslanci, neprešiel. Z prítomných ho podporili spolu s ním len štyria poslanci (Kovács, Bischof, Kováč, Kuhn), proti boli deviati (Beke, Bolaček, Džačár, Focko, Kossuth, Lach, Marko, Motyka, Pollák), zdržal sa jeden (Pavlík).
Naopak, pozmeňujúci návrh poslanca Jána Lacha (Most-Híd) zastupiteľstvo schválilo. Týkal sa zmeny v prípade neprenosných parkovacích kariet – budú vydávané namiesto na evidenčné číslo vozidla na meno jeho vlastníka. Proti hlasovali piati poslanci (Bischof, Kovács, Kováč, Kuhn, Marko), deviati boli za (Beke, Bolaček, Džačár, Focko, Kossuth, Lach, Motyka, Pavlík, Pollák).
Za celkové uznesenie hlasovali deviati poslanci (Beke, Bolaček, Džačár, Focko, Lach, Marko, Motyka, Pavlík, Pollák), proti boli štyria (Bischof, Kovács, Kováč, Kuhn) a jeden sa zdržal (Kossuth).
Na rokovaní neboli prítomní poslanci Ocelník, Kemény a Laco.
Po rokovaní zastupiteľstva sa na primátora mesta Pavla Burdigu (Most-Híd) obrátili 18. decembra s námietkou traja poslanci zastupiteľstva – Radoslav Kovács (Nez.), Matúš Bischof (OKS) a Ivan Kuhn (OKS). Požiadali ho o pozastavenie tohto uznesenia z dôvodu, že je zjavne nevýhodné pre mesto.  „Máme na mysli tieto jeho časti: 1. schválenie bezplatného parkovania pre seniorov nad 70 rokov, 2. schválenie vydávania ročných parkovacích kariet na meno.“
Podľa nich sú takéto úľavy pri parkovaní neopodstatnené, pretože nemajú súvis so zlepšením zlej sociálnej situácie seniorov a hrozí riziko zneužívania takto vydaných kariet.
„Vydávanie ročných parkovacích kariet na meno zvýši riziko i mieru ich zneužívania, čoho dôsledkom bude rapídne zníženie príjmov za parkovanie pre Technické služby mesta Rožňava,“ uviedli v závere svojej námietky traja poslanci. Primátor však predmetné uznesenie stihol podpísať už deň pred jej doručením.
Dokument – Návrh na úpravu
Odkaz na zvukový záznam z rokovania – kliknite sem
Foto: Archív infoRoznava.sk
Rokovanie MZ v Rožňave 13. 12. 2012 – záznam RVTV v bezplatnej službe YouTube

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery