Budú vysielať aj bez licencie?

Okruhly_stol„RVTV vraj stratila licenciu,“ napísal nám čitateľ (meno máme v redakcii) na redakčný email. My sme si situáciu pred plánovaným stredajším televíznym Okrúhlym stolom, ktorý má byť vysielaný naživo, začali preto preverovať.
JUDr. Martin Križan z právneho a licenčného odboru Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu nám žiaľ pomerne škandalóznu informáciu čitateľa potvrdil:
Mestské televízne štúdio, s.r.o., so sídlom Šafárikova 29, 048 01 Rožňava k dnešnému dňu nemá platnú licenciu na televízne vysielanie podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/85 uplynula dňa 07.08.2009, v súčasnej dobe však prebieha správne konanie č. 233-PLO/D-3432/2009 o udelenie licencie na televízne vysielanie.
Konateľka RVTV Mgr. Martina Beshirová, ktorú sme v tejto veci samozrejme taktiež oslovili, nás informovala, že „žiadosť o jej predĺženie je v súčasnosti predmetom prejednávania Rady pre vysielanie a retransmisiu. Jej výsledok očakávame v týchto dňoch.“ 
Zároveň nás požiadala, aby sme túto informáciu nezverejňovali, čo však považujeme za zasahovanie do našej redakčnej práce, ktorej cieľom je prinášať včas pravdivé a overené informácie, ako je tomu aj v tomto prípade.
V Kancelárii Rady pre vysielanie a rentrasmisiu sme sa zároveň spýtali, ako je to so šírením TV vysielania na internete. JUDr. Križan na margo toho uviedol: 
„Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 zákona c. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní vysielaním programovej služby nie je šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu ani poskytovanie informácií alebo iných komunikátov na základe individuálnej požiadavky.
Z uvedeného vyplýva, že šírenie vysielania prostredníctvom internetu nie je v súčasnej dobe považované za vysielanie. Z tohto dôvodu držiteľ licencie na televízne vysielanie môže šíriť vysielanie aj prostredníctvom siete internet.
V prípade, ak toto vysielanie bude šíriť prostredníctvom internetu tretia osoba, je vecou pôvodného vysielateľa (držiteľa licencie) a tejto osoby, ako dôjde k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, resp. k udeleniu súhlasu.“
My sme RVTV požiadali o súhlas so šírením vysielania stredajšieho televízneho Okrúhleho stola aj na našej stránke, konateľka Mgr. M. Beshirová k tomu uviedla:
„Diváci  budú mať možnosť sledovať prenos na našej internetovej stránke, preto si nemyslím, že je potrebné to zverejňovať aj na vašej stránke. Môžete ich odkázať na našu stránku, kde už sú aj inštrukcie potrebné k spusteniu on-line vysielania.“
V súvislosti s vyššie uvedeným faktom, že RVTV nemá platnú licenciu na vysielanie a teda ani nemôže vydať súhlas, či nesúhlas na šírenie prípadného vysielania tretím subjektom, je však toto vyjadrenie zrejme právne bezpredmetné.
DSCF62891Keď sme predčasom žiadali o súhlas so šírením prenosu RVTV zo zasadnutia zastupiteľstva k bodu predaja pozemkov pod autobusovou stanicou, primátor Vladislav Laciak (Smer-SD) nám vtedy odpovedal zamietavým listom, v ktorom na záver uviedol:
„…verím, že vo vašej ďalšej práci budete postupovať úspešne a v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.“  
Napíše pán primátor čosi o tom aj do RVTV?
Ako nám potvrdila Mgr. Andrea Koreňová z Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, akékoľvek vysielanie bez platnej licencie je porušením zákona a vysielateľovi hrozia aj pokuty. „Žiadosť RVTV bude prejednávaná na riadnom zasadnutí Rady 6. októbra, až po tomto termíne môže mať RVTV platnú licenciu a bude môcť vysielať v súlade so zákonom.“
 
Orgány mestskej spoločnosti Mestské televízne štúdio s. r. o.
Konateľka: Mgr. Martina Beshirová
Dozorná rada: JUDr. Juraj Dubovský,  Gabriel Borzy, MUDr. Katarína Kopecká
 
 Súvisiace články:
Zastupiteľstvo on-line odmietajú
Milióny za mestské médiá
RVTV pýta za záznam 200 € !

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery