Zábavná pyrotechnika ruší ľudí aj zvieratá

Používanie zábavnej pyrotechniky, zvlášť teraz pred vianočnými, resp. silvestrovskými sviatkami, mnohých vyrušuje. Aké obmedzenia platia v Rožňave a aké sú sankcie za ich porušenie, sme sa spýtali Róberta Hanuštiaka, náčelníka mestskej polície.
„Obmedzenia pre používanie pyrotechnických výrobkov a sankcie za nedodržanie týchto obmedzení sú určené najmä zákonom o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Dohľad nad dodržiavaním uvedeného zákona však vykonávajú orgány štátnej správy a preto nie som kompetentný sa k tomu vyjadrovať,“ vysvetlil.
Mesto Rožňava má podľa jeho slov používanie pyrotechnických výrobkov, v medziach umožnených vyššie uvedeným zákonom, čiastočne upravené i vo svojom všeobecne záväznom nariadení o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene.
„Dohľad nad dodržiavaním VZN vykonáva i mestská polícia a za porušenie povinností vyplývajúcich z VZN hrozí páchateľovi priestupku pokuta v blokovom konaní do výšky 33 eur,“ uzavrel.

O PROBLÉME DISKUTOVALI AJ POSLANCI

Na problém sa pýtali náčelníka mestskej polície aj poslanci v závere ostatného rokovania zastupiteľstva. Poslanec Milan Capák (KSS) spomínal oslavy Silvestra na námestí.
„Pred dvomi rokmi sme skoro schytali petardami aj fľaškou po hlave. Ako to chcete riešiť teraz?“ – pýtal sa. „Urobíme maximum v zmysle platných zákonov a nášho VZN,“ reagoval Hanuštiak.
„Je používanie pyrotechniky vo večerných hodinách mimo osláv Silvestra priestupkom?“ – pýtal sa Matúš Bischof (OKS). Podľa Hanuštiaka polícia postupuje v tejto veci v rámci svojich obmedzených právomocí.
„Kompetenciu majú banské úrady, my sa však nevyhýbame riešeniu,“ vysvetlil.
„Petarda je papierový výrobok, naplnený pušným prachom. Rozhadzovanie papierových odpadov je znečisťovaním verejného priestranstva. Môžeme ohlasovať znečisťovanie verejného priestranstva?“ – zaujímal sa ďalej Bischof, na čo Hanuštiak prikývol.
Dokument – Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Mzdy v inzerátoch zafungovali