Vyšla monografia obce Betliar

Na sviatok sv. Mikuláša 6. decembra 2014 sa konala v Kultúrnom dome v Betliari slávnosť pri príležitosti vydania prvej monografie obce. Knihu slávnostne uviedli do života a symbolicky pokropili vodou z miestneho potoka Alexander Maduda, dlhoročný kronikár obce, Ľudovít Ján Šomšák, hlavný autor a zostavovateľ monografie a Edita Kušnierová, jedna zo spoluautoriek.
Iniciátorom vydania monografie bol odchádzajúci starosta obce Július Farkašovský, ktorý sa touto myšlienkou začal zaoberať už pred štyrmi rokmi. Ale až v decembri minulého roka sa podarilo dať dokopy budúci tím autorov na čele s Ľudovítom Šomšákom, betliarskym rodákom, košickým advokátom na dôchodku, ktorý sa pričinil aj o získanie veľkej časti finančných prostriedkov, potrebných ma vydanie knihy.
Monografia predstavuje pestrú históriu obce Betliar od najstarších čias po dnešok, ktorej základným prameňom bola miestna obecná kronika. Ďalšie chýbajúce údaje do jednotlivých kapitol spracovali Ľudovít Ján Šomšák, Edita Kušnierová, Sylvia Lőrinčíková, Monika Skalská-Tihányiová, Štefánia Kaňúrová, Ľudmila Farkašovská, Erika Jergová, Ondrej Rozložník, Peter Kúkelčík, Ján Kravárik a Erich Veselényi.
Zostavovateľ čerpal tiež zo zachovaných rukopisov už nežijúcich autorov a miestnych rodákov Jána Schlosára, Jána Miklóšika a Jána Kušniera–Dolinu. Prácu odborne posúdili lektori Lenka Bischof a Edita Kušnierová. Resumé do cudzích jazykov preložili Lenka Bischof (nemčina), Judita Krajčiová (angličtina) a János Vasik (maďarčina).
monografiaVydanie publikácie finančne podporili Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava, Hornonitrianske bane Prievidza, Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Betliar, Július Farkašovský Betliar, Ľudovít Schlosár a Jozefína Schlosárová z Bratislavy, Marta Šamová a Pavol Šamo z Košíc, Jarmila Šarkanová, r. Šomšáková Točnica a poslanci Obecného zastupiteľstva v Betliari vo volebnom období 2010 – 2014.
Obyvatelia obce a rovnako aj rodáci v monografii nájdu okrem zaujímavých údajov z jednotlivých období života obce aj mnoho fotografií, ktoré im osviežia spomienky na mladosť a staré zašlé časy. Záujemcovia si monografiu môžu zakúpiť na Obecnom úrade v Betliari za cenu 15 Euro.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Slovensko potrebuje parlament regiónov