Mesiace ignorácie zo strany zodpovedných

parkovanie-8.JPGV originálnom znení vám ponúkame sťažnosť časti Rožňavčanov na správanie sa niektorých príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.Redakcia portálu Inforoznava.sk sa týmto pripája k výzve a žiada urýchlenú nápravu vzniknutej situácie. Považujeme totiž za prinajmenšom zarážajúce, že tento problém už vyše šesť mesiacov nikto nerieši.
Vojenská polícia
Odd. Vojenskej dopravnej polície
Šafárikova 57, Rožňava
Vec: Žiadosť o zásah proti príslušníkom OS SR
My, obyvatelia mesta Rožňava, Šafárikovej ulice čísla 95, 97, 99, 101, 103, 105, 121, 123 /tzv. Vojenské sídlisko/ žiadame o zásah a pravidelnú hliadkovú činnosť voči príslušníkom OS SR porušujúcich Zákon 315/96 o premávke na pozemných komunikáciách na našom sídlisku.
Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne:
Naše sídlisko bolo až donedávna oázou kľudu a ticha. Po prechode Ozbrojených síl na profesionálny systém sa zvýšila premávka na našom sídlisku. Nakoľko kapacita parkoviska pred kasárňami bola ešte obmedzená osadením dopravných značiek „Zákaz státia“ okolo hlavnej cesty, všetci parkujúci sa presunuli na naše sídlisko. Situácia sa ešte vyhrotila po 1. 3. 2007, kedy bola zrušená možnosť parkovania týchto „profesionálov“ v kasárňach.
Menovaní „profesionáli“ bezohľadne a hazardne jazdia po sídlisku, ohrozujú naše deti, porušujú Zákon 315/96 o premávke na pozemných komunikáciách, najmä paragraf 22, odst 1 písmená a, b (o zastavení a státí), ale aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta o parkovaní na trávnatých plochách.
V dopoludňajších hodinách, najmä v čase od 6:00 do 16:00 je nám, obyvateľom sídliska znemožnené alebo sťažené používanie osobných motorových vozidiel, a to najmä znemožnením výjazdu a blokovaním nami vybudovaných parkovacích miest. Okrem toho je znemožnený alebo sťažený vývoz TKO, odvoz materiálu, sťahovanie atď., ale aj zásah sanitných či hasičských vozidiel.
Niekoľkokrát sme sa sťažovali a žiadali zásah mestskej polície. Mestská polícia tvrdí, že nemôže postihovať priestupky podľa zákona 315/96 (čo nie je pravda). Jedná sa jednoznačne o vozidlá príslušníkov OS SR, pretože sa tu vyskytujú pravidelne, chodia v maskovacích odevoch a priestor opúšťajú pravidelne po ukončení pracovnej doby v kasárňach.
Zo solidarity sme boli trpezliví a chápali sme situáciu. Ale drzé a arogantné správanie niektorých „profesionálov“ už prekročilo mieru. Keď sú upozornení na svoje konanie, ich odpoveď je: “ Sťažujte sa na nás, aj tak sa nám nič nestane“, „nám aj tak nikto nedá pokutu“, „starajte sa o seba“ atď.
Na základe uvedeného Vás žiadame o zásah voči týmto priestupcom a to nielen jednorazovo, ale pravidelnou hliadkovou činnosťou, aby sa situácia upokojila.
Veríme, že nám vyjdete v ústrety a pomôžete nám znormalizovať situáciu na našom sídlisku.
Rožňava 7. 12. 2007
Ing. Gál, Šafárikova 105, Rožňava

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

Foto: Inforoznava.sk

parkovanie-3.JPGparkovanie-6.JPGparkovanie-1.JPGparkovanie-4.JPGparkovanie-5.JPGparkovanie-7.JPG

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery