Turistické centrum už je v prevádzke

Novootvorená Turisticko-informačná kancelária (TIK) v Rožňave (bývalé Turistické informačné centrum) má už svoju webovú stránku. Od nedele je v prevádzke aj jej profil na sociálnej sieti Facebook.
V spolupráci s našim portálom stránka sprístupňuje aj web kameru s pohľadom na rožňavské Námestie baníkov.
Cieľom TIK Rožňava je zefektívniť komunikáciu s verejnosťou a poskytovať aktuálne informácie o turizme a podujatiach nielen v Gemeri, ale aj z regiónov Spiša, Abova a ďalších lokalít cestovného ruchu.
Kancelária je otvorená okrem pracovných dní (od 8-tej do 18-tej) aj cez víkendy (v sobotu od 9-tej do 17-tej, v nedeľu od 12-tej do 17-tej). Jej pracovníkov môžete kontaktovať na mobilnom telefóne 0948 205 226, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na email info@tikroznava.sk
Turisticko-informačnú kanceláriu prevádzkuje spoločnosť Envilaw, ktorá zabezpečuje služby v oblasti cestovného ruchu pre mesto Rožňava. V marci vyhrala súťaž spomedzi dvoch uchádzačov. Nájomná zmluva bola uzavretá s víťazom na dobu 5 rokov.
Na oficiálnej stránke mesta naďalej figuruje odkaz na doterajšiu príspevkovú organizáciu mesta, vrátane jej webovej stránky. V zmysle platnej legislatívy môže totiž zaniknúť až na konci kalendárneho roku.
Foto: Archív infoRoznava.sk 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery