TEKO-R predáva to, čo mohlo mesto

V máji minulého roku podpísal primátor Rožňavy Vladislav Laciak (Nez.) zmluvu o prevode menšinového obchodného podielu a o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v spoločnosti TEKO-R majoritnému vlastníkovi, rakúskej firme STEFE SK.
Rozhodla o tom väčšina Klubu nezávislých poslancov na rokovaní zastupiteľstva, zvolanom s jediným bodom programu mimo rokovaciu sálu zastupiteľstva a bez priameho prenosu mestskej televízie RVTV. Za výhodnosť predaja sa vtedy výrazne postavili najmä poslanci Ondrej Bolaček (Nez.), šéf finančnej komisie mesta a Dušan Pavlík (Nez.), zamestnanec STEFE SK, ktorý predtým pracoval v TEKO-Re ako konateľ, nominovaný mestom.
Predaj odsúhlasila v zastupiteľstve potrebná 3/5-nová väčšina poslancov z 9-členného Klubu nezávislých (Dušan Pavlík, Ondrej Bolaček, Viktor Baláž, Pavol Burdiga (Most-Híd), Peter Džačár, Dionýz Kemény, Jana Mičudová, Dušan Pollák a Ľudovít Kossuth), ktorú doplnili hlasy Františka Focka (Smer-SD) a Romana Ocelníka (nez.).
V uznesení o predaji sa okrem iného uvádza:
b) predaj budovy kotolne K107 súp. č. 3592 v zostatkovej hodnote 0 €, zapísanej na LV č. 6113, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 294/8, pozemok parc. č. KN-C 294/8 o výmere 325 m2, zapísaný na LV č. 3001, podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu platnosti ponuky ceny za 36,7 %- ný podiel spolu so žiadanými nehnuteľnosťami za cenu 290 000,- €
Ani nie rok od predaja TEKO-R ponúka prostredníctvom regionálnych reklamných novín Gemersko na predaj budovy bývalých plynových kotolní na území sídliska Juh v Rožňave. Jednou z kotolní, ktorú ponúkajú na predaj, je aj kotolňa K107, ktorú minulý rok kúpili od mesta v zostatkovej hodnote 0,- €. V reklame však uvádzajú, že očakávajú cenové ponuky od 99 tisís eur za jednotlivé objekty.
V prípade, ak by sa im podarilo predať všetky budovy bývalých kotolní ( K107, K109, K110, K 111, K112, K113) za nimi stanovenú minimálnu cenu 99 tisíc eur, tak by TEKO-R na predaji získal 594 tisíc eur, vrátane 99 tisíc eur za bývalú mestskú kotolňu.
Mesto Rožňava predalo svoj obchodný podiel za cenu 430 tisíc eur a pozemky s budovou kotolne spolu za 290 tisíc eur.
 Aktualizované
STEFE SK podľa zmluvy kupovala kotolňu K 107 za 182.769,18 eur a teraz ju predáva TEKO-R (dcérska firma STEFE SK) za výkričnú cenu 99.000,- eur. Obom spoločnostiam aj čitateľom sa za neúplnú, resp. nepresnú informáciu ospravedlňujeme.
Reprofoto: infoRoznava.sk/Gemersko.sk
Súvisiace články:
Predaj TEKO-Ru preveruje Brusel
Rušný brífing aktivistov (video)

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery