Chochula: Konkurz bol nespravodlivý

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom štvrtkovom rokovaní schválilo rozdielom jedného hlasu nového konateľa spoločnosti Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava (MTŠ), prevádzkujúcej mestskú televíziu RVTV.
Ako sme už informovali, Gabriela Borzyho vybrala päťčlenná komisia pod vedením poslankyne Jany Mičudovej (Nez.) spomedzi troch uchádzačov. Stanislava Székelyho vyradila preto, že jeho dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie „telocvikára“, ako ho nazval v diskusii primátor Vladislav Laciak (Nez.), nebolo v súlade s podmienkami konkurzu – vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v oblasti zhodnej s predmetom činnosti spoločnosti.
Proti Borzymu bez vysokoškolského vzdelania a mediálnej praxe (vyžadovala sa prax v masovom médiu najmenej 1 rok – regionálne, lokálne, celonárodné) podľa rozhodnutia komisie neuspel ani Jakub Chochula.
Absolvent žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku má za sebou dvojročnú prax v médiách, aktuálne v TV Nitrička, kde sa okrem kamery stará o strih, nahováranie textov, moderovanie, o reklamu a spravodajstvo, a pôsobí tiež ako redaktor relácie.
Zaujímalo nás, ako hodnotí samotný konkurz, jeho priebeh a výsledky.
„Pretože šlo o mestskú televíziu, ktorá je prakticky pod správou mesta, radšej som ohľadom konkurzu a samotného výberu nič neočakával,“ uviedol pre infoRoznava.sk. Podľa jeho názoru v médiách nezáleží až tak na vysokoškolskom vzdelaní v danom odbore: „95 % znalostí sa tu získava jedine praxou.“
Práve tieto „technické“ nejasnosti vo výbere nového konateľa vrhajú podľa neho zbytočný tieň na priebeh samotného konkurzu. „Komisia sa potom nemôže čudovať, keď po týchto muchách vyzerá nedôveryhodne.“
Ako dodal na záver, víťaza výberového konania pozná dlhé roky. „Myslím si, že s riadením televízie nebude mať problémy. Napriek tomu som ale toho názoru, že konkurz bol nespravodlivý.“
Hlasovaním rozhodli
Za návrh komisie hlasovali siedmi zo 14-tich prítomných poslancov (Burdiga, Kemény, Kossuth, Lach, Mičudová ale tiež Ocelník a Kovács, pričom obaja krátko predtým hlasovali za stiahnutie tohto bodu z programu rokovania zastupiteľstva). Proti boli traja (Bischof, Kováč a Marko) a zdržali sa taktiež traja poslanci (Džačár, Pavlík a Pollák). Poslanec Kuhn nehlasoval, ďalší poslanci neboli na rokovaní prítomní. Ak by poslanec Kuhn hlasoval v súlade s prezentovaným postojom (proti), alebo poslanci Kovács, či Ocelník by nezmenili svoje rozhodnutie v priebehu pár minút, uznesenie by neprešlo.
Kovács, člen Dozornej rady MTŠ, na svojom blogu vysvetľuje svoje hlasovanie „za“ predovšetkým tým, že chce, aby boli zachované priame prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. To je však možné zabezpečovať aj z externého prostredia bez existencie RVTV, ktorej objektívnosť a zmysel predtým spochybňoval, alebo minimalizovaním jej činnosti len na túto službu. Ďalšou možnosťou môže byť aj privatizácia mestskej televízie, alebo jej prenajímanie. V oboch prípadoch so zmluvne zabezpečenými priamymi prenosmi z rokovania zastupiteľstva.
V prospech existencie RVTV argumentoval na rokovaní zastupiteľstva 5. apríla aj ďalší člen Dozornej rady MTŠ, poslanec Dionýz Kemény (Nez.). Ako vtedy uviedol, v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb „prebehol“ dotazník, v ktorom sa respondenti vyjadrovali aj k takto formulovanej otázke: Akú formu informovania o poskytovaných službách v meste Rožňava by ste privítali? Keďže, ako uviedol, bol pri jeho vyhodnotení, povedal: „Vysoko dominovalo MTŠ (RVTV). Aj sledovanosťou, aj víziou do budúcna.“   
Odhliadnuc od toho, že podľa takto položenej otázky nešlo o preferovanú formu informovania ale o preferovanú formu informovania o poskytovaných službách mesta, účastníci tejto ankety, ktorých počet dosiaľ nebol zverejnený, si mohli vybrať len spomedzi všeobecných odpovedí a bez uvedenia mena konkrétnych médií. Výnimkou boli len „internetová stránka mesta“ a „mestská televízia“ – pre respondentov aj takto dostatočne identifikovateľné médiá. Oproti tomu mohli zaškrtnúť len „regionálne internetové médiá“, alebo iné preferované možnosti – osobný kontakt, letáky/bulletiny do poštovej schránky, elektronickú poštu, sms správy, prípadne mohli uviesť iné formy.
Navyše, ako uviedla pre náš portál Katarína Valková, vedúca sociálneho odboru mesta, (z KPSS nám nikto neodpovedal), poslanec Kemény hovoril na zastupiteľstve len „o čiastkových výsledkoch za jeho pracovnú skupinu Seniori, ktorej bol členom.“ Súhrné výsledky dotazníka (nielen za skupinu seniorov), ktoré sme žiadali, majú byť podľa nej zverejnené až 5. mája.
Aktualizované  (Nedeľa 29. 4.)
Jej slová potvrdil emailom aj poslanec Radoslav Kovács (Nez.), koordinátor KPSS, ktorý až po publikovaní tohto článku odpovedal na našu žiadosť z piatka 13. apríla o zaslanie súhrnných výsledkov, získaných z dotazníka KPSS, zaslanú na email KPSS: „Pracovný materiál KPSS (ani jeho časť) ešte neprešiel pripomienkovaním členov pracovných skupín KPSS a komisií MsZ, ich zapracovaním do dokumentu a následným schválením Riadiacou skupinou KPSS, preto ho nie je možné zverejniť.“ Na rokovaní zastupiteľstva 5. apríla však na túto skutočnosť poslanca Keményho, ktorý výsledkami z dotazníka argumentoval, navyše ako sa ukázalo len čiastkovými, neupozornil.
ANKETA –
[poll id=“73″]
Foto: Archív J. Chochula 
Súvisiace články:
Schválili nového konateľa RVTV 
RVTV: Byť či nebyť?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery