Vyzývajú na pomoc občanov

V súčasnom jarnom období prebieha úprava a čistenie pozemkov medzi Ulicami Juraja Marikovszkého a Slnečnou, ako aj prehĺbenie a čistenie rigolu na Ulici útulnej. V spolupráci s Technickými službami mesta Rožňava aktivační pracovníci uvedené priestory čistia a odváža sa nahromadený odpad.
Informuje o tom Martin Mikolaj z Odboru všeobecnej a vnútornej správy na oficiálnej stránke mesta. „Obraciame sa na Vás, občanov mesta Rožňava, s prosbou o spoluprácu pri predchádzaní vzniku čiernych skládok. Odstraňovanie skládok stojí nemálo času, úsilia aj peňazí. Čistota a poriadok by mala byť priorita všetkých občanov mesta a nie iba aktivačných pracovníkov.“
Ako ďalej uvádza, špina a neporiadok je mnohokrát vizitka ľudí priamo z okolitých ulíc. „Ak sa pozrieme na svah oproti ZŠ akademika Jura Hronca na sídlisku Juh či rigol na ulici Juraja Marikovszkého, ktorých čistenie sa realizovalo pred mesiacom, zistíme nemilú skutočnosť. Odpad je tam znovu vyvážaný, znečisťuje verejné priestory a znepríjemňuje život obyvateľom mesta.“
Takéto konanie je v rozpore s VZN o nakladaní s odpadmi, ktorého dodržiavanie môže každý, kto je svedkom takejto nezákonnej činnosti, ohlásiť Mestskej polícii na telefónne číslo 159 či na bezplatné telefónne číslo Policajného zboru SR 158.
„Žiadame občanov o aktívnu pomoc pri odhaľovaní tejto činnosti, aby bolo možné venovať sa aj ďalším lokalitám, ktorých čistenie je takisto potrebné. Veríme, že občanov mesta Rožňava, ktorým na čistote a poriadku naozaj záleží, je stále dosť,“ konštatuje v závere.
Foto: Roznava.sk  

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery