Spoločné vyjadrenie o. z. SOIREE a Inforoznava.sk

IRAko to už býva, každý zázrak trvá tri dni a tak i búrka v tomto našom malom akváriu pomaly ale isto pominula k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Všetci spoločne veríme, že nič podobné sa už opakovať nebude. Budeme pre to robiť všetko, čo je v našich silách. A s dovolením ctených čitateľov, k tejto téme sa na portáli Inforoznava.sk už viac nebudeme vyjadrovať.
Vážení návštevníci portálu INFOROŽŇAVA…
Ceníme si vaše príspevky, ktorými ste prezentovali svoj názor na nami usporiadanú akciu (hlavne tie pozitívne). Ale ako ste si všimli, tak to kúsok zašlo do extrému a rozbehli sa bujné diskusie, ako napríklad zobrazovanie identity a následné slabomyseľné osočovania sa a slovné napadnutia.
Náš postoj k tejto veci je, že drvivá väčšina ľudí berie graffity ako vandalizmus, čo sme sa snažili touto akciou demonštrovať. Ako organizátori sme tiež nechceli byť medializovaní, lebo potom na nás ukazujú prstom. Myslíme si, že s naším názorom sa spájajú aj názory väčšiny účastníkov, keď boli zobrazené ich tváre, ktoré narúšajú ich potrebu anonymity a môžu vyvolať pohoršenie obyvateľstva, čo sa v niektorých prípadoch bohužiaľ potvrdilo.
Tento portál v plnej miere nedodržal presnú slovnú dohodu s organizátormi o zverejňovaní foto a video dokumentácie a preto sme autora prispevkov požiadali o nápravu a zrušenie všetkých komentárov, ktoré považujeme za bezvýznamnú výmenu názorov, s ktorou sa nestotožňujeme!
Organizátori GRAFFITI Jam 2008 v Rožňave a mediálny partner podujatia portál Inforoznava.sk považujú za neopodstatnené, ak sa niekto v diskusiách na internete snaží všemožne spochybniť našu vzájomnú spoluprácu. Zároveň vyjadrujú ochotu v nej pokračovať aj pri organizovaní budúceho ročníka GRAFFITI Jam 2009 alebo iných, žánrovo podobných akcií.
Radi by sme sa vyjadrili ku všetkým diskusiám, ale chceme predísť ďalším nedorozumeniam.
Veríme, že toto vyjadrenie bude slúžiť ako dôvod na prehodnotenie vašich úvah a zadržanie ďalších neľudských prejavov voči vašim spoluobčanom.
S pozdravom o. z. SOIREE & REDAKCIA Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery