Psychiatrickú liečebňu nezrušia

Začiatkom apríla sme informovali o tom, že v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave rozširujú priestory pre psychiatrických pacientov v jednom z pavilónov komplexu.
Informáciu nám vtedy potvrdila Zuzana Gajdošíková zo spoločnosti Sveta zdravia, patriaca do finančnej skupiny PENTA, ktorá nemocnicu dlhodobo prenajíma od jej zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja.
Neďaleko Rožňavy však štát prevádzkuje známu Psychiatrickú liečebňu Samuela Bluma v Plešivci.
„Nám v tej dobe nebolo oficiálne o tejto možnosti nič známe, preto sme na výroky vedenia nemocnice a rozbehnuté prípravné práce reagovali listom ministerke zdravotníctva so žiadosťou o vysvetlenie situácie,“ uviedol pre infoRoznava.sk Pavol Džodla, riaditeľ psychiatrickej liečebne v Plešivci.
Odpoveď im doručili 10. júna. Uvádza sa v nej, že ministerstvo zdravotníctva, ktoré je zriaďovateľom liečebne, nekoná a neplánuje konať kroky vedúce ku zrušeniu, resp. k vyňatiu tohto zdravotníckeho zariadenia z koncovej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti Košického kraja.
„Psychiatrická liečebňa v Plešivci bude naďalej poskytovať dlhodobú psychiatrickú starostlivosť pre región 850 tisíc obyvateľov východného Slovenska v rovnakom rozsahu ako doteraz,“ uviedol ďalej Džodla. „Aktivity rožňavskej nemocnice v oblasti psychiatrie nebudú na úkor liečebne. Aké budú a či vôbec budú, musí odpovedať holding Svet zdravia.“
Psychiatrická lečebňa v Plešivci je v prevádzke už 115 rokov. V týchto dňoch v nej začali investičnú akciu v sume 1,5 milióna eur, zameranú na rekonštrukciu energetického hospodárstva a práčovne. Po plánovanom ukončení v septembri by tak mali radikálne znížiť spotrebu plynu a zvýšiť ekonomickú efektívnosť. Rekonštrukcia prispeje aj k modernizácii zariadenia.
Foto: PL SB Plešivec – Personál liečebne, v strede riaditeľ Pavol Džodla
Súvisiace články: V nemocnici stavili na psychiatriu

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery