Pri Rožňave postavia bioplynku

V marci by sa mala začať neďaleko Rožňavy výstavba bioplynovej stanice. V katastri obce Brzotín popri ceste na Jovice ju chce postaviť firma Biofaktor.
Stanica  s rozpočtom 4 milióny eur má byť postavená do júna 2015. Ako informuje enviroportal.sk, mala by mať inštalovaný výkon takmer 1 megawatt. Elektrická energia má byť dodávaná do verejnej siete, teplo na ohrev fermentačných nádrží a sušiarne reziva.
O schválení zámeru už rozhodli poslanci Obecného zastupiteľstva v Brzotíne.
„Informácie vám najlepšie poskytne investor a projekčná spoločnosť,“ odkázal nám Pavol Gášpár, starosta obce.
„Premenou biomasy z rastlinnej výroby bez prístupu vzduchu pomocou metanogenných baktérií vo fermentačných nádržiach bude vznikať bioplyn, ktorý sa bude ďalej spracovávať, a digestát, ktorý se využíva ako hnojivo,“ opísala postup projektantka Veronika Waicová.
Vyrobený bioplyn bude spaľovaný v kogeneračnej jednotke. Výstupom z kogeneračnej jednotky bude elektrická energia, dodávaná do verejnej energetickej siete a teplo, ktorého časť bude využívaná na ohrev fermentačných nádrží a zvyšok bude využitý priemyslovo.
Firma už má vybraný pozemok, kde chce stavbu zrealizovať, fámy o hľadaní inej lokality Waicová poprela: „O inej lokalite neuvažujeme“. 
Zvyčajne ide pri tomto type investície podľa našich zistení o pracovné miesta len pre niekoľko ľudí.
„Samotnú obsluhu bioplynovej stanice bude zabezpečovať síce len malý počet zamestnancov, avšak nepriamo sa na jej prevádzke bude podieľať väčší počet pracovníkov a to najmä pri poľnohospodárskych činnostiach, súvisiacich so zabezpečovaním vstupných surovín,“ spresnila.
Celkovo pôjde podľa nej o niekoľko desiatok naviazaných pracovných miest. Potrebné vstupné suroviny (kukuričná siláž a trávna senáž) majú byť zabezpečované z existujúcich poľnohospodárskych plôch v okolí plánovanej výstavby.
Niektoré podobné zámery už v regióne Gemera (Buzitka) stroskotali na nedostatku financií investora. Waicová uistila, že táto investícia je finančne dostatočne zabezpečená.
Kontakty priamo na firmu Biofaktor s jediným českým vlastníkom, sídliacu  v Bratislave, je takmer nemožné získať. „Pochopte prosím, že spoločnosť Biofaktor sa z princípu veci pre svoju činnosť nepotrebuje verejne prezentovať,“ vysvetlila Waicová.
Dokument: Zámer výstavby BPS Broztín
Foto: Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery