Podiel mesta predali nehospodárne

Predmetom informatívnej správy o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v hospodárení rožňavskej samosprávy, ktorou sa poslanci zaoberali na svojom ostatnom rokovaní minulý štvrtok, bola aj zmienka o predaji obchodného podielu mesta v teplárenskej spoločnosti TEKO-R.
Aj keď protokol z kontroly ešte nebol zverejnený, svedčí o tom odpoveď primátora Pavla Burdigu (Most), ktorý listom reagoval na zistenia NKÚ. „Prevod obchodného podielu: V súčasnej dobe je táto vec v štádiu konania na Okresnom súde v Rožňave o neplatnosť právneho úkonu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku v prípade vyslovenia neplatnosti právneho úkonu budeme postupovať v zmysle rozsudku okresného súdu,“ píše tam doslovne.
Na rokovaní zastupiteľstva vtedy ešte právnička mesta, od 1. decembra už prednostka mestkého úradu, Erika Mihalíková k tomu uviedla: „Pokiaľ ide o TEKO-R , nie je to prijaté ako opatrenie ale len ako konštatovanie, pretože v podstate tak to aj uvádzame, že táto vec je v štádiu konania na Okresnom súde, tzn., že my už v tomto prípade musíme postupovať v zmysle rozsudku, nie podľa odporúčania NKÚ.“ Ako ďalej v tejto súvislosti zdôraznila, zo strany NKÚ bolo vytknuté nehospodárne nakladanie s majetkom mesta.
Vo veci predaja obchodného podielu mesta v spoločnosti TEKO-R žaluje mesto občan Tibor Takáč, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany. Súdiť sa bude o neplatnosť právneho úkonu – Zmluvy o prevode obchodného podielu a o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzavretej so spoločnosťou. STEFE SK, a. s. zo dňa 25. 5. 2011.. Termín pojednávania zatiaľ nie je určený.
Prípadom sa zaoberá na základe podnetu ďalšieho občana mesta aj Európska komisia. „Šetrenie prípadu stále prebieha. Niektoré otázky je potrebné ešte objasniť so slovenskými orgánmi,“ uviedol koncom minulého týždňa Pencho Ivanov z bruselského sídla komisie.
Za predaj hlasovala potrebná 3/5-nová väčšina poslancov MZ , vrátane súčasného primátora Pavla Burdigu (Most), ktorý hlasoval spoločne s poslaneckým Klubom nezávislých. Ten vtedy tvorili Dušan Pavlík, Ondrej Bolaček, Viktor Baláž, Peter Džačár, Dionýz Kemény, Jana Mičudová, Dušan Pollák a Ľudovít Kossuth. Ich počty doplnili na potrebné kvórum hlasy poslancov Františka Focka (Smer-SD) a Romana Ocelníka (Nez.).
S predajom za cenu 430 tisíc eur (obchodný podiel) a 290 tisíc eur (nehnuteľnosti, budovy a pozemky) vtedy nesúhlasili len piati poslanci mestského zastupiteľstva a skupina občanov mesta.
V dozornej rade spoločnosti TEKO-R sedia aj poslanci Ondrej Bolaček a František Focko. Doteraz tam bol aj Pavol Burdiga, ktorý sa tejto pozície vzdal v súvislosti s nástupom do funkcie primátora.
Foto: Archív infoRoznava.sk   
Dokument:
Informácia o výsledku kontroly vykonanej NKÚ SR
Ohodnotenie podielu mesta Rožňava v spoločnosti TEKO-R
Súvisiace články: Podiel mesta v TEKO-Re predali (video)
Exprimátor Vladislav Laciak (Nez.) o predaji podielu mesta krátko po skončení rokovania zastupiteľstva v máji 2011

Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli