Exprimátor Laciak vráti odmenu

Exprimátor Rožňavy Vladislav Laciak (Nez). vráti mimoriadnu odmenu, ktorá mu bola  vyplatená v roku 2008 vo výške takmer 160 tisíc slovenských korún (5.311,03 Eur) ako 0,10 % z celkovej sumy získaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na nákup pozemkov a vybudovanie priemyselnej zóny.
Uviedol to pre Slovenský rozhlas, ktorý informáciu odvysielal v utorok vo svojom večernom spravodajstve.
„Temer s istotou vám môžem povedať, že v najbližších dňoch tú odmenu vrátim mestu, pretože naozaj nechcel by som, aby bol na mne nejaký biľag, že som niečo prebral neoprávnene. Som si vedomý, že na súde by mesto neuspelo, lebo tá doba je už premlčaná, takže úspešní by neboli, ale napriek tomu ja to vrátim,“ povedal Laciak.
Vyplatenie odmeny vytkol mestu Najvyšší kontrolný úrad SR pri aktuálnej kontrole hospodárenia rožňavskej samosprávy. S informatívnou správou o jej výsledkoch sa poslanci zaoberali na svojom ostatnom rokovaní. NKÚ v správe konštatuje, že vyplatenie odmeny bolo v rozpore so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a porušením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Jeden z bývalých primátorov mesta, István Mátyus, sa už začiatkom leta obrátil v tejto veci na Okresnú prokuratúru v Rožňave, tá však podnet zamietla s tým, že uplynula 3-ročná premlčacia lehota. V septembri podal podnet aj na Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý práve preveroval hospodárenie rožňavskej samosprávy. Začiatkom novembra napísal Otvorený list primátorovi a poslancom.
Dokument – Uznesenie MZ
Foto: Archív infoRoznava.sk/Exprimátor Vladislav Laciak
Súvisiace články: Zvažujú vyšetrovanie odmeny

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery