Petícia za dekriminalizáciu marihuany

Hromadnou pripomienkou navrhujú siedmi signatári, spomedzi nich dvaja z Rožňavy – Ivan Kuhn a Tibor Takáč, podpredsedovia OKS, doplniť do návrhu novely ustanovenia, ktorými bude z Trestného zákona vypustené prechovávanie marihuany a iných mäkkých drog pre vlastnú potrebu ako trestný čin, ako aj aktivity smerujúce k ich zaobstaraniu užívateľmi pre ich vlastnú potrebu.
„Sme presvedčení, že užívatelia marihuany a ďalších mäkkých drog sa ich prechovávaním a zaobstarávaním pre vlastnú potrebu nedopúšťajú konania, ktoré by malo byť kriminalizované a trestané odňatím slobody,“ uvádzajú vo svojej výzve.
Rovnako by sa podľa ich názoru malo zvážiť, či má byť prostriedkami trestného práva postihované akékoľvek držanie drog pre vlastnú potrebu.
„Ak užívatelia drog niekomu ubližujú, tak sú to predovšetkým oni sami. Zatvárať ich z toho dôvodu do väzenia sa nám javí ako neprimerané. Títo ľudia nepotrebujú väzenie, ale pomoc,“ zdôrazňujú vo výzve..
Hromadná pripomienka nenavrhuje zrušiť trestanie obchodovania s drogami, ale ich držanie a zaobstarávanie pre vlastnú potrebu.
Petíciu podpísali viacerí občania z Rožňavy a okolia, ako aj ďalší z poslancov MZ Rožňava Radoslav Kovács (nez.). Podporiť ju môžete ešte dnes do polnoci na stránke portálu Changenet.sk

Ilustračné foto: Reflex.cz

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery