Nové centrum služieb na Juhu?

DSCF6358Rožňavskí poslanci sa na svojom rokovaní vo štvrtok 26. septembra budú zaoberať aj žiadosťou poslancov Národnej rady SR Jána Babiča a Ley Grečkovej, obaja zo strany Smer-SD.
Od mesta chcú odkúpiť pozemok na Edelényskej ulici, ktorý bezprostredne susedí s bývalou kotoľňou Teko-Ru, ktorá je teraz v ich vlastníctve. Žiadaný pozemok má vyše 4 tisíc m2.
Podľa dôvodovej správy k tomuto bodu rokovania v najbližšom období plánujú svoju nehnuteľnosť zrekonštruovať. Objekt by mal potom slúžiť pre potreby obchodu a služieb. Uvádzajú potraviny-večierka, cukráreň, kaderníctvo, zber šatstva a prádla.
Odkúpený pozemok by mal slúžiť na parkovanie, prísun tovaru a tiež na vybudovanie letnej terasy.
Mesto môže predať predmetné pozemky priamym predajom, ak sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne najmenej trojpätinovou väčšinou zo 17-tich poslancov.
Ako sa ďalej uvádza v dôvodovej správe, osobitným zreteľom v tomto prípade môže byť skutočnosť, že predmetný pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou žiadateľov.
Komisia výstavby a finančná komisia odporučili zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja tohto pozemku a to minimáne za cenu podľa znaleckého posudku.

  Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta


Dokument – Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery