Podporia inovatívne školstvo

PF__282320130426225113Nadácia Orange vyhlasuje ďalší ročník grantového programu Školy pre budúcnosť. Aktuálny 11-ty ročník bude prednostne zameraný na podporu ochrany detí pred rizikami komunikačných technológii.
Do projektu sa môžu zapojiť pedagógovia ale i mimovládne školské organizácie. Nadácia plánuje použiť zo svojich zdrojov 130 000 € pre podporu najzaujímavejších prác v netradičnom spôsobe výučby.
Ochrana pred rizikami komunikačných technológii približuje výhody ale na druhej strane i nástrahy v modernom technickom svete. Projekty by mali tieto faktory bližšie priblížiť deťom, pedagógom či samotným rodičom.
Práve stále pretrvávajúce nebezpečenstvá v tomto druhu komunikácie motivovali Nadáciu Orange na podporu takýchto projektov. Uzávierka prijímania žiadostí je do 2-hého októbra a zoznam podporených projektov bude zverejnený 15-teho novembra.
Maximálna finančná čiastka, ktorou môže byť podporený projekt, predložený pedagógom, je 1500 € a v prípade mimovládnych organizácii 2000 €. Do programu Školy pre budúcnosť budú práce prijímané v elektronickej forme prostredníctvom webovej stránky www.nadaciaorange.sk v sekcii Žiadosti.
Ilustračné foto: Nadácia Orange

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery