Ministerstvo núka príspevky, gemerské mamičky oň ale nestoja

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) pripravuje návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorá by detské jasle zadefinovala ako sociálnu službu. Novelou tak ministerstvo podporuje rodiny s deťmi do troch rokov.
Pripravovaná zmena hovorí o tom, že by sa mala zaviesť terénna alebo ambulantná forma, poskytujúca službu mimo zariadenia a to v čase, kým rodič pracuje alebo študuje.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave (UPSVaR RV) vypláca príspevok na starostlivosť o dieťa viac ako dvadsiatke rodičov. Tých, ktorých sa príspevok týka, je však v okrese neporovnateľne viac.

“Starostlivosť o dieťa je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického a psychického vývinu pri rešpektovaní jeho najlepšieho záujmu a práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole,
“ informovala riaditeľka odboru sociálych vecí a rodiny UPSVaR v Rožňave Ingrid Martinková.
V Rožňave k dnešnému dňu poberá príspevok na dieťa dvadsaťtri rodičov. Príspevok činí 280 eur mesačne a rodič, ktorého mzda sa pohybuje vo výške okolo 300 až 400 eur, si v gemerskom regióne, kde je nie len vysoká nezamestnanosť, ale aj nízke platové ohodnotenie, poriadne premyslí, či dá dieťa do jasieľ.
Podľa riaditeľky ÚPSVaR Revúca Viery Hanesovskej, mamičky v okrese Revúca neprejavujú o jasle záujem. “Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti a nízky počet voľných pracovných miest mamičky neprejavujú záujem o služby detských jasiel,“ povedala.
V Revúcej existujú súkromné detské jasle, v ktorých je asi 8 detí. “Jedná sa však o deti od 2 do 3 rokov, ktoré by v prípade záujmu mohli byť umiestnené aj v materských školách na území mesta, kde máme dostatok miest,“ dodala pre infoRoznava.sk V. Hanesovská.
V súčastnosti sa podľa ministerstva starostlivosť opatrovateľom v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí opatrovateľa, poskytuje spravidla na základe živnostenského oprávnenia. Ide o voľnú živnosť a bez zjednocujúcej legislatívy, respektíve právneho základu.
„Novelou zákona sa bude táto formalizovaná starostlivosť o deti novo regulovať v systéme sociálnych služieb so súvisiacim ustanovením právnych podmienok jej poskytovania,“ zdôvodnilo ministerstvo. Má sa týmzabezpečiť kvalita poskytovanej starostlivosti a dohľad nad jej poskytovaním zo strany príslušných orgánov.
“Cieľom návrhu novely je aj zabezpečenie účelnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva práce a sociálnych vecí na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb na komunitnej úrovni,“ uvádza rezort.
Podľa 27-ročnej Moniky z Rožňavy je príspevok výške 280 eur značnou pomocou pre rodiča, ktorý nežije v regióne s nízkym platovým ohodnotením. “Otázne je, či si ako matka odložím dieťa do jasieľ a pôjdem pracovať za 350 eur. Myslím, že mi každá mama potvrdí, že po minimálne dvoch rokoch na materskej dovolenke, sa matke priam žiada ísť do práce. A aj keď mám prácu, ktorá ma baví a rada by som pracovala aj za 350 eur mesačne, asi príspevok nevyužijem. Neviem či ten rozdiel, 70 eur, stojí za to, aby môj syn bol celý deň u cudzej osoby,“ povedala Monika K.
Príspevok na starostlivosť je jednotný pre všetky regióny Slovenska. Návrh novely tu opäť raz potvrdil, že zákony tvorené jednotlivými rezortmi, nie sú aplikovateľné pre všetky regióny. Tie s najnižšími príjmami azda najviac.
Renáta MAZURKOVÁ
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery