Kde neexistuje trh, neexistuje cena

Tvrdí ekonóm Martin Mlýnek, podpredseda OKS, v reakcii, zaslanej našej redakcii. Reaguje tak na stanovisko predstavenstva spoločnosti STEFE SK, podpísanom jeho predsedom Petrom Trummerom, ktoré sme zverejnili v článku Ad.: „Predaj tepla po rožňavsky“.
STEFE SK reagovala ním na text Martina Mlýneka Predaj tepla po rožňavsky, ktorý zverejnil na stránke týždenníka Trend a v našej rubrike BlogFórum, v ktorom okrem iného pripomína, že teplárenská spoločnosť TEKO-R dodávajúca teplo v meste Rožňava, dosiahla v roku 2011 zisk po zdanení 185 538 eur. Ak by si mesto ponechalo svoj podiel (do roku 2011 vlastnilo podiel 36,7%), mohlo očakávať dividendu v rozmedzí od 55 tis. eur do 68 tis. eur.
Ako tam ďalej uvádza, cena podielu mesta bola vypracovaná spoločnosťou Ernst & Young – avšak nie na základe požiadavky mesta ako vlastníka podielu, ale na základe požiadavky spoločnosti TEKO-R, kde bol väčšinový vlastník STEFE SK, a. s. Konflikt záujmov prehlbuje podľa neho i fakt, že traja poslanci, ktorí hlasovali za predaj menšinového podielu vlastneného mestom, sú dnes členmi dozornej rady spoločnosti TEKO-R  – Pavol Burdiga (Most-Híd), Ondrej Bolaček (Nez.) a Františej Focko (Smer-SD).
STEFE SK vo svojej reakcii odmietla akékoľvek špekulácie o ovplyvňovaní výsledkov tohto posudku, ktorý sa stal iba rámcom pre ďalšie rokovania so zástupcami mesta na určenie definitívnej kúpnej ceny a podmienok predaja podielu mesta v TEKO-R, spol. s r.o. „Výsledná cena za odkúpenie majetkového podielu mesta v TEKO-R aj zmluvné podmienky boli teda výsledkom dohody oboch akcionárov.“
„Nepodložené a zavádzajúce tvrdenia o získaní podielu v TEKO-R spol. s r.o. nielen poškodzujú dobré meno spoločnosti, ale zároveň nám bránia robiť si našu poriadne – tým, že vytvárajú zbytočné prekážky pre dôležité rozhodnutia o zásadných investíciách, ktoré sú potrebné pre rozvoj a zefektívňovanie systému CZT v meste Rožňava,“ uviedla spoločnosť STEFE SK v závere svojho stanoviska. 
Aktuálne na stanovisko STEFE SK reaguje Martin Mlýnek.
„Neustále obhajovanie sa rôznymi analýzami od renomovaných firiem je základom balamutenia neodbornej verejnosti. Realita je taká, že o cene akéhokoľvek tovaru alebo majetku najlepšie rozhoduje trh. A pri predaji majetku, alebo účasti v spoločnosti, najlepší spôsob ako získať informáciu o cene je urobiť verejný úpis či predaj majetku. A presne takto mal postupovať spolumajiteľ, mesto Rožňava pri predaji svojho podielu v spoločnosti TEKO-R, spol. s.r.o.,“ uviedol Mlýnek.
Ako ďalej uviedol, mesto malo napríklad trvať na transformácií spoločnosti na akciovú spoločnosť a následne urobiť verný úpis svojho podielu, svojich akcií. „A predovšetkým ako správny lokál patriot mal primátor osloviť Rožňavčanov aby si kúpili akcie v spoločnosti, ktorá dodáva teplo v Rožňave, možno práve im do bytu či domu. A kto by následne lepšie kontroloval záujmy v teplárenskej spoločnosti ako obyvatelia užívajúci služby tejto spoločnosti, mnohí z nich aj spolumajitelia?“
Aj toto je podľa neho iba jedna z alternatív, existujú ešte mnohé iné, napríklad mesto mohlo hľadať iných záujemcov o podiel v spoločnosti. Nič z toho však bývalý primátor nevyužil, napriek tomu, že na takéto alternatívy bol upozornený.
„Primátor aktívne nehľadal iného kupujúceho ako druhého spolumajiteľa, spoločnosť STEFE SK. Naviac, akékoľvek rozhodnutia boli urobené na základe analýz a dokumentov, ktorých vypracovanie si mesto ani len nezaplatilo u nejakej renomovanej firmy, banky či obchodníka s cennými papiermi. Tieto dokumenty a podklady boli dielom kupujúceho a jeho dodávateľa,“ konštatuje ďalej Mlýnek.
„Ale vráťme sa k oceneniu a teda k tomu, ako bola cena stanovená a či rozhodnutie bolo urobené s náležitou odbornou starostlivosťou,“ pokračuje. Metóda diskontovaných peňažných tokov je podľa neho jedna z najčastejšie používaných metód na ocenenie majetku. Vstup predstavujú predovšetkým dve premenné a to peňažné toky, ktoré sa majú diskontovať a diskontná sadzba.
Vo svojej reakcii ďalej vysvetľuje, že diskontná sadza sa vo všeobecnosti stanovuje ako vážené náklady kapitálu. V tomto prípade vážený priemer nákladu na vlastné zdroje a cudzie zdroje. Nákladom vlastných zdrojov je dividenda (ak ju podnik platí, ak nie, treba urobiť odhad) a cudzích úrokové náklady. Peňažný tok môžu predstavovať rôzne finančné tokové ukazovatele spoločnosti.
„Môže ísť o voľné peňažné toky, peňažné toky z kontinuálnych činností, zisk po/pred zdanením. Kreativite sa medze nekladú. Je závažnou slabinou materiálu ocenenia podielu mesta v spoločnosti, ktorý malo mesto a poslanci k dispozícií, že ako peňažný tok bol vybraný zákonom regulovaný indikátor,“ upozorňuje Mlýnek.
Najzaujímavejšie na celom predaji je podľa neho to, že odhadovaná cena celého podniku TEKO-R spol. s r.o. je nižšia ako dividendy, ktoré tento podnik vyplatil svojim spolumajiteľom od roku 1996, teda za 15 rokov. „Navyše, podľa vyhlásenia STEFE SK, v tom istom období táto spoločnosť bola schopná z vlastných a cudzích zdrojov preinvestovať 6,8 mil. eur do modernizácie, rekonštrukcie a rozšírenia teplárenských kapacít na území mesta Rožňava, čiže spoločnosť bola finančne zdravá a dá sa s vysokou mierou istoty predpokladať, že aj ostane,“ dodáva.
„Ja osobne si nie som vedomý toho, že by v sieťovom odvetví teplárenstva došlo k tak významnému technologickému prelomu, ktorý by tento spôsob výroby a distribúcie tepla urobil natoľko zastaralým, aby viedol k tak nízkemu oceneniu spoločnosti TEKO-R,“ vysvetľuje svoj postoj Mlýnek.
Pripomína, že ako spoločnosť STEFE SK vo svojom vyjadrení uviedla, súčasné a minulé investície išli „do modernizácie, rekonštrukcie a rozšírenia teplárenských kapacít na území mesta“. „Čiže z toho vyplýva, že objem dodaného tepla by mal narásť aj akvizíciou nových klientov (rozšírenie teplárenských kapacít) a vzhľadom na modernizáciu a rekonštrukciu zariadení by spoločnosť mala dosiahnuť prevádzkové úspory, ktoré určite v dlhodobom horizonte vykryjú akékoľvek náklady spojené s investíciami a prinesú aj dodatočný zisk.“
Inak by sa podľa neho jednalo o ekonomicky nevýhodné rozhodnutie, ktoré by asi predstavenstvo len veľmi ťažko vedelo obhájiť pred svojimi majiteľmi teda TEKO-R pred STEFE SK a STEFE Sk pred svojim majiteľom Energie Steiermark AG. „No nech je to akokoľvek, veď ide o beh na dlhé trate a uvidíme kam to všetko dobehne,“ píše na záver Mlýnek.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 25. októbra poslanci prerokovali aj informáciu o súdnych sporoch, vedených proti mestu Rožňava. Jedným z nich je aktuálne aj podanie občana Tibora Takáča, podpredsedu Občianskej konzervatívnej strany a spolupracovníka Stálej konferencie občianskeho inštitútu, ktorým žaluje mesto Rožňava a STEFE SK, a. s. o neplatnosť právneho úkonu  – Zmluvy o prevode obchodného podielu a o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, uzavretej so spoločnosťou STEFE SK, a. s. dňa 25. mája 2011. Termín pojednávania ešte nie je určený.
Foto: Archív infoRoznava.sk
Dokument: Ohodnotenie podielu mesta Rožňava v spoločnosti TEKO-R
Súvisiace články:
Predaj tepla po rožňavsky
Ad.: „Predaj tepla po rožňavsky“
Predaj TEKO-Ru preveruje Brusel
Poslanec Pavlík sa vraj vyhrážal
Rušný brífing aktivistov (video)
Podiel mesta v TEKO-Re predali (video)
Tibor Takáč, júl 2011

Dušan Pavlík, júl 2011

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery