Haviar má už 25 rokov

Folklórny súbor HAVIAR vznikol v roku 1985 pri vtedajšom Baníckom učilišti v Rožňave.
Jeho názov je úzko spätý s banskou históriou mesta i širšieho okolia (haviar = baník). Základ súboru tvoria študenti stredných a vysokých škôl, no vekový rozsah členov siaha od 10 až do 70 rokov.
Popri tanečnej zložke pracuje pri súbore ženská i mužská spevácka skupina a ľudová hudba. Súbor spracováva do javiskovej podoby najmä materiál z oblasti horného Gemera, no vo svojom repertoári má aj tance z iných regiónov Slovenska.
Program venovaný 25. výročiu založenia folklórneho súboru je zostavený z tanečných, speváckych a hudobných čísel čerpajúcich námety z regiónu horný Gemer, ktoré vznikli počas posledných 5 rokov existencie.
Slávnostný program sa začne 13. 11. 2010 (sobota) o 18:00 hod. v divadelnej sále OKC v Rožňave. Vstup je voľný.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Mzdy v inzerátoch zafungovali