Ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo

erb13.jpgV stredu 12-teho decembra sa uskutoční v priebehu týždňa už druhé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Tento krát má na programe jediný bod.
Tým je zmena Všeobecno-záväzného nariadenia mesta (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – pozri tu.
Materiál, ktorý zatiaľ nie je na internetovej stránke mesta prístupný,  zrejme súvisí s návrhom VZN o komunálnom a drobnom stavebnom odpade, ktorý môžu pripomienkovať občania a právnicke subjekty tu.
©  Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery