Bezplatne poradia postihnutým

Neziskovka Miesto pod Slnkom zriadila v Rožňave sociálnu poradňu pre zdravotne postihnutých.
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva poradí klientom pri riešení osobných problémov, rodinných a vzťahových problémov a pri ich aktivizácii a integrácii do občianskeho a spoločenského života.
Chcú pomôcť klientom zorientovať sa v právnych predpisoch , ktoré upravujú poskytovanie sociálnych služieb, kompenzácií dôsledkov zdravotného postihnutia a v riešení ich sociálnej situácie. 
Poradenské služby budú poskytovať bezplatne v priestoroch Turistickej ubytovne pri VÚB banke (Šafárikova 19) a v prípade potreby aj v domácnosti klientov.
Konzultácie si je zatiaľ potrebné dohodnúť vopred na tel. č. (055) 625 0151, resp. na mob. 0911 901 081, od marca už budú na uvedenej adrese stanovené hodiny pre klientov.
Webová stránka neziskovej organizácie Miesto pod Slnkom

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery