AMFO a Výtvarné spektrum 2014

Gemerské osvetové stredisko (GOS) uskutočnilo aj v tomto roku, už tradične na jar, regionálne súťaže záujmových umeleckých činností – pre amatérskych fotografov AMFO a pre neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum.
Informovala nás o tom Anežka Kleinová z GOS.
„Súťaže sú celoštátne s trojkolovou postupnosťou, bez tematického vymedzenia s členením podľa veku a formy spracovania súťažných prác,“ uviedla. Významnou súčasťou oboch súťaží sú rozborové semináre, ktorých cieľom je prispieť k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti technického spracovania fotografií aj výtvarných diel.
Seminár pre fotografov viedol Igor Šimko, dlhoročný aktívny košický fotograf, a rešpektovaný Rožňavčan Štefan Fábián. Výtvarníkom prišiel poradiť Košičan Andy Gore. Všetci zároveň vyhodnotili súťažné príspevky.
Najlepšie práce boli odbornými porotami nominované do výberu, z ktorého organizátori zostavili výstavu.
„Vybraté a ocenené práce autorov z Rožňavy a blízkeho okolia postupujú do krajských kôl oboch súťaží a v prípade, že uspejú v konkurencii prác z celého Košického kraja, majú možnosť zabodovať aj na celoštátnej úrovni. Tak ako sa to každý rok našim regionálnym autorom darí,“ uviedla Kleinová.
Slávnostná vernisáž spojená s vyhodnotením a ocenením výtvarníkov a fotografov sa uskutočnila 2. apríla v Galérii Baníckeho múzea na Námestí baníkov v Rožňave. Vystavených je štyridsať fotografií a pätnásť výtvarných prác.
Vo vstupnom priestore Galérie zároveň môžete vidieť výstavu detských výtvarných prác pod názvom Vesmír očami detí, ktorú tiež organizovalo Gemerské osvetové stredisko. Túto trojvýstavu môžete navštíviť ešte do 24. apríla v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodiny. Vstup je voľný.
Dokument – Výtvarné spektrum 2014, Rožňava – Zoznam postupujúcich
Foto: GOS

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

Zaradené pod:
× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery