Akú účasť tipujete v referende? (Anketa)

Hlasovať v referende, ktoré sa bude konať v sobotu 7. februára, môže každý občan Slovenskej republiky, ak ale žije v zahraničí, musí prísť v sobotu na Slovensko. Právo hlasovať v referende má každý občan SR, ktorý najneskôr 7. februára dovŕšil 18 rokov.
Tí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, potrebujú na hlasovanie občiansky preukaz. Ak však hlasujú mimo miesta svojho trvalého bydliska, musia okrskovej komisii predložiť aj vopred vybavený hlasovací preukaz, s ktorým sa dá hlasovať v ľubovoľnom okrsku na Slovensku. Rovnako treba mať pri sebe aj platný občiansky preukaz.
Hlasovať môžu aj občania SR, ktorí na Slovensku nemajú trvalý pobyt. V deň referenda však musia prísť hlasovať do ľubovoľnej referendovej miestnosti na Slovensku. Slováci žijúci trvalo v zahraničí sa okrskovej komisii musia preukázať cestovným dokladom a tá v Registri obyvateľov overí, či nemajú trvalý pobyt v SR. Približne 4,4 milióna občanov môže v sobotu od 7:00 do 22:00 hlasovať v 4 942 okrskoch.
Rovnako ako pri voľbách, aj pri plebiscite platí, že najmä zo závažných zdravotných dôvodov sa dá požiadať okrskovú komisiu o hlasovanie do prenosnej urny. Hlasovať sa dá aj v nemocniciach či zariadeniach sociálnych služieb, ale aj v celách policajného zaistenia, v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody.
K tým hlasujúcim, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode, v ktorom sa takého zariadenie nachádza, vyšle okrsková komisia v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia prenosnú schránku na hlasovanie. Tí, ktorí tam trvalý pobyt nemajú, môžu hlasovať, ak si vopred vybavili hlasovací preukaz.
Hlasovať nemôžu tí, ktorým z dôvodu ochrany zdravia ľudí zákonom obmedzili osobnú slobodu, tiež väznení páchatelia obzvlášť závažných zločinov a ľudia zbavení spôsobilosti na právne úkony.
Pred hlasovaním sa každý občan musí okrskovej komisii preukázať preukazom totožnosti, teda občianskym preukazom, prípadne aj s hlasovacím preukazom alebo pasom. Pričom hlasovací preukaz okrsková komisia občanovi zoberie a pripojí k zoznamu občanov oprávnených hlasovať v referende.
Po zázname do zoznamov dajú občanovi hlasovací lístok. Hlasuje sa za tzv. plentou. Občan môže na každú otázku odpovedať áno, alebo nie, tak, že napíše značku “X“ do rámčeka pod “ÁNO“ alebo “NIE“, ktoré sú pod každou otázkou. Posudzuje sa každá odpoveď osobitne, aj keby bola platná iba jedna z troch je hlasovací lístok platný. Do výsledku hlasovania v referende sa za každú otázku počítajú vždy iba odpovede vyznačené správne.
Referendum bude platné, ak sa na ňom zúčastní viac ako 50 percent oprávnených občanov. Nerozhoduje, či občania hlasovali platne, alebo neplatne, napríklad vyznačili “X“ do každého z rámčekov či do žiadneho. Rozhodujúci je počet tých, ktorým v sobotu v miestnostiach na hlasovanie vydajú hlasovací lístok. Ak by bolo referendum ako celok platné, tak pri každej otázke budú platné odpovede prijaté väčšinou hlasujúcich.
Referendum o ochrane rodiny za približne 6,3 milióna eur sa uskutoční sa na základe petície Aliancie za rodinu. Tí, ktorí prídu k referendovým urnám, budú môcť odpovedať na tri otázky: 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Štatistický úrad SR bude po skončení hlasovania priebežné neoficiálne výsledky hlasovania zverejňovať tradične po spracovaní a potvrdení prvých zápisníc okrskových komisií. Na webstránke http://www.volbysr.sk budú údaje aktualizovať každých desať minút. Dostupné tu budú najskôr priebežné a neskôr aj definitívne výsledky.
Dokument – Okrsky na konanie referenda a hlasovacie miestnosti v Rožňave
Zdroj: SITA Ilustračné foto: Pixabay.com
SÚVISIACE ČLÁNKY – Pýtali sme sa, čo si myslia o referende (Anketa) / Primátor ešte nevie, či bude hlasovať v referende / Falošný “sused” podporuje Alianciu za rodinu / Pozývajú na túru pre tolerantnú spoločnosť
[yop_poll id=“16″]

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Slovensko potrebuje parlament regiónov