Zisťujú, kto pomáha mestu

ROŽŇAVA – Samospráva Rožňavy spustila v utorok (14. 8.) na svojom webovom portáli www.roznava.sk novú sekciu “Pomáhajú mestu“.
„V tejto rubrike budeme priebežne zverejňovať mená tých občanov (právnické a fyzické osoby), ktorí sa spontánne a nezištne pričinili akoukoľvek verejno-prospešnou činnosťou k zveľadeniu a skrášleniu Rožňavy, a to bez finančných vstupov zo strany mesta,“ uvádza sa v ozname. „Samospráva mesta Rožňava nie je k takýmto pozitívnym aktivitám občanov ľahostajná, naopak radi by sme aj touto formou vyjadrili poďakovanie a uznanie všetkým Rožňavčanom, ktorí sa významnou mierou podieľajú na rozvoji mesta.“
Svoje tipy, podnety a príspevky s uvedením mena, priezviska a stručného popisu verejno-prospešnej aktivity môžete napísať do diskusného fóra na mestskej stránke, alebo poslať na e-mail mesto@roznava.sk
V novej sekcii, uvedenej na stránke vpravo, figuruje zatiaľ len jedno meno, nie je to však meno hudobníka Milana Capáka. Ten sa v uplynulých mesiacoch podujal opravovať na vlastnú päsť a náklady výtlky na mestských komunikáciách, za čo si vyslúžil od mesta písomné upozornenie, v ktorom bol požiadaný, aby s tým prestal.
Mestská stránka naďalej zverejňuje okrem úradných oznamov a oznamov, vyplývajúcich samospráve zo zákona, aj oznamy o komerčných podujatiach, konajúcich sa  v meste a regióne, resp. o podujatiach, na ktorých sa mesto nepodieľa, vrátane obedovej ponuky súkromných reštauračných zariadení. Tieto oznamy majú charakter neférovej konkurencie pre nezávislé portály a médiá, najmä ak za tieto oznamy mesto neinkasuje žiadne alebo len symbolické poplatky.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery