Zachraňujú ranogotický kostolík

Občianske združenie Gotická cesta vzniklo 11. novembra 2009 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkarov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave. Okrem zakladajúcich členov prijali členstvo v združení aj zástupcovia obcí, v ktorých sa pamiatky Gotickej cesty nachádzajú.
V súčasnosti pripravuje združenie propagačné brožúry pre 5 gotických kostolov (Dobšiná, Chyžné, Koceľovce, Ochtiná, Štítnik) a v spolupráci s rímskokatolíckym farským úradom v Gemerskej Polome a obcou Henckovce pamiatkovú obnovu ranogotického kostolíka v Henckovciach.
Na zabezpečenie komplexnej pamiatkovej obnovy kostolov a reštaurovanie stredovekých nástenných malieb, ktoré sa v nich nachádzajú, sú potrebné nemalé finančné prostriedky. V prípade skoro všetkých gemerských stredovekých kostolov sa za posledných dvadsať rokov zabezpečovala obnova skoro výlučne z grantového systému Ministerstva kultúry SR.
Tunajšie cirkevné zbory sú značne zdecimované a nie sú schopné zozbierať potrebné financie na obnovu kostolov, čo je aj prípad rímskokatolíckeho kostola v Henckovciach, ktorý už desiatky rokov stojí nevyužitý. Obyvatelia obce sú v prevažnej väčšine evanjelického vierovyznania a tých niekoľko rímskokatolíckych veriacich dochádza do novej kaplnky v susednej Nižnej Slanej. Keďže sa henckovský kostolík už dlhé roky nepoužíva na vykonávanie náboženských obradov, vo výhľade je jeho nové využitie ako informačného strediska a stálej expozície medzinárodnej turistickej trasy Gotická cesta.
Predpokladom takéhoto využitia je však jeho komplexná pamiatková obnova, ktorá sa začína už v tomto roku čiastkovou opravou strechy. Aby obnova mohla pokračovať bez prerušenia, rozhodli sa členovia združenia osloviť širokú gemerskú verejnosť ohľadne podpory tohto zámeru finančnými príspevkami.
Ak máte radi pamiatky a históriu Gemera, a záleží Vám na ich zachovaní pre budúce generácie, prispejte podľa svojich možností na pamiatkovú obnovu ranogotického kostolíka v Henckovciach. Finančné príspevky posielajte na číslo účtu združenia Gotická cesta: 11637672/5200 (OTP banka a.s.)
Poďakovanie za OZ Gotická cesta vyslovujú: M. Boldiš (predseda správnej rady), E. Kušnierová, E. Tományová.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Bude mať Rožňava ulicu Jaskyniarov?