Za koncertmi do chrámov

Gočovo, Slavošovce a Rožňava hostili – alebo v rámci 17. ročníka slávností cirkevných speváckych zborov Spievajme Pánovi 2009 budú hostiť – jedinečný cyklus koncertov.
Séria cirkevných podujatí odštartovala prvým koncertom v sobotu 6. júna 2009 v Evanielickom chráme v Gočove, kde sa predstavili CZS AGAPÉ Vlachovo, SZ ECAV Dobšiná, SZ GOČOVAN Gočovo, CSZ RADZIM Vyšná Slaná a CSZ ECAV Gočovo.
Ďalší chrámový koncert z cyklu môžete vidieť 20. júna 2009 o 10:00 v Evanielickom chráme v Slavošovciach za účasti CSZ Slavošovce, speváckej skupiny ZPOZ pri OcÚ Slavošovce, speváckej skupiny LEHOŤANKA Čierna  Lehota a CSZ ECAV Štitník.
Posledný zo série koncertov v rámci 17. ročníka slávností cirkevných speváckych zborov Spievajme Pánovi 2009 bude hostiť 27. júna 2009 o 16:00 Evanielický chrám v Rožňave, v ktorom budú účinkovať SZ pri Reformovanej cirkvi Rožňava, Evanielický CSZ Rožňava, Ženský spevácky zbor pri MO Csemadok Plešivec a Katedrálny zbor Nanebovzatia Panny Márie Rožňava.
Na podujatie srdečne pozývajú jeho organizátori, ktorými sú Gemerské osvetové stredisko Rožňava, CZ ECAV Gočovo, obec Gočovo, CZ ECAV Slavošovce, obec Slavošovce, CZ ECAV Rožňava a mesto Rožňava, na ktorého webstránke nájdete aj bližšie informácie o celej akcii.
 
Súvisiace články: Z dejín evanjelického kostola v Rožňave 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery