Quo vadis RVTV?

39Krátky emailový rozhovor s konateľkou RVTV Mgr. Martinou Beshirovou o aktuálnej situácii v Mestskom televíznom štúdiu s.r.o.
Aké je aktuálne personálne obsadenie v RVTV vrátane externých pracovníkov a pracovníkov na dohodu?
– Od 1.8.2009 má Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava počet zamestnancov 4 ( 1 kameraman, 1 redaktorka slovenské vysielanie, 1 redaktorka maďarské vysielanie, konateľka). Počet externých pracovníkov je pohyblivý, sú využívaní podľa potreby.
Aké protikrízové opatrenia prijala RVTV v súvislosti s avízovaným šetrením v Mestskom úrade? Ako sa navrhované/prijaté/plánované opatrenia dotknú činnosti RVTV (vysielanie, zamýšľané projekty)?
– MTvŠ s.r.o. v rámci úsporných opatrení znížilo využitie externých spolupracovníkov na minimum, ako aj spotrebného materiálu. V prvom polroku 2009 sme rozviazali pracovný pomer s dvoma kameramanmi, z dôvodu úspor bude na tento post prijatý len 1 pracovník na TPP (od októbra 2009). Napriek tomu sa snažíme prinášať aktuálne informácie z mesta.
V popredí Martina Beshirová, konateľka RVTVUvažujete v RVTV ešte stále (stav z januára 2009: Budú online záznamy MsZ?) o umiestnení obrazového materiálu zo zasadnutí Mestských zastupiteľstiev na webstránku?
– MTvŠ s.r.o. momentálne nedisponuje serverom ani finančnými prostriedkami na archiváciu MZ. Z každého zasadnutia pripravujeme zostrih do vysielania RVTV, ktoré je archivované aj na stránke rvtv.sk a každý si to môže pozrieť. Tiež je MZ v zvukovej podobe zaznamenané na stránke mesta roznava.sk.
Neuvažujete v RVTV o preorientovaní sa na internetové vysielanie? (Ak áno, ako  sa v tomto zámere napreduje?) 
– MTvŠ s.r.o. disponuje technikou, ktorá je využívaná denno-denne už viac rokov. V súčasnej situácii hľadáme možnosti, aby sme potrebovali čo najmenej finančných prostriedkov na napredovanie v oblasti internetového vysielania. Len o internetovom vysielaní neuvažujeme.
Máte v RVTV napriek kríze a obmedzeným finančným zdrojom v pláne nejaké inovatívne prvky/ zaujímavosti, ktorými by ste zvýšili úroveň vysielania?
– Nápady sú stále, všetko však závisí od techniky, času a tiež financií. O pripravovaných akciách priebežne informujeme našich divákov a tak to plánujeme aj do budúcnosti. V súčasnosti pracujeme aj na prípravách spoločného projektu  Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 „Rozvoj cezhraničných komunikačných tokov“.
(Pozn. red.: Projektu „Rozvoj cezhraničných komunikačných tokov“ sa budeme priebežne venovať.)
Foto: Rvtv.sk a Inforoznava.sk
Súvisiace články:
Schválili správu aj s chybou
Milióny za mestské médiá
Pavol Lacko / Trucpodnik?
RVTV pýta za záznam 200 eúr
Štefan Hríb: Médiám hrozia za pravdu, nie za lož
Rado Kovács / “Máme technickú...

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery