"Zostaňte vo mne…

DSC01473…a ja zostanem vo vás.“ Takto sa Kristus lúčil so svojimi učeníkmi a presne túto vetu si na svoj náhrobný kameň nechal vytesať evanjelický farár Ján Agnet. Včera mu v Ochtinej na priečelí miestnej fary, kde v 50. rokoch pôsobil, odhalili pamätnú tabuľu.

Slávnostnú udalosť, ktorej súčasťou bolo okrem spomínaného odhalenia pamätnej tabule aj vysvätenie novozreštaurovaného oltára, zorganizovali obec Ochtiná, evanjelický a. v. cirkevný zbor v Ochtinej, ktorého diakonom je pán Dudáš, s výraznou pomocou rožňavskej kunsthistoričky pani Edity Kušnierovej.
DSC01449

DSC01454

Slávnostné služby Božie sa začali o 11-tej predpoludním. Ich súčasťou bolo vysvätenie oltára ThDr. Jergušom Olejárom, seniorom Gemerského seniorátu, a slávnostná akadémia venovaná životu a dielu Jána Agneta. Prítomným sa prihovorili doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, Mgr. Edita Kušnierová z Pamiatkového ústavu v Rožňave a pani Antalová, dcéra evanjelického farára Antala zo skupiny KVAP.

DSC01489

Po bohoslužbe bola na priečelí evanjelickej fary odhalená pamätná tabuľa Jánovi Agnetovi.
Ján Agnet sa narodil 14. februára 1921 v Závažnej Porube. Po teologických štúdiách bol od jesene roku 1950 evanjelickým farárom v Ochtinej. Situácia v socialistickom Československu sa na prelome 50. – 60. rokov vyhrotila do takej miery, že po katolíckych kňazoch začali zaisťovať a väzniť aj tých evanjelických. Jána Agneta odsúdili za nepriateľský postoj k štátu a socialistickému zriadeniu na 18 mesiacov väzenia a na päťročný zákaz výkonu kňazskej služby.
Bol členom kňazskej skupiny KVAP, pomenovanej podľa jej štyroch zakladateľov, evanjelických farárov Kasanického, Velebného, Antala a Pavla, ktorí boli v roku 1962 uväznení v bývalom kartuziánskom kláštore vo Valdiciach.
V roku 1968 už pracoval ako skladník v podniku Turčan, od roku 1969 bol pracovníkom Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine. Tu sa naplno uplatnil ako historik dejín knižnej kultúry a historických knižníc. Zastával pozíciu vedúceho úseku ochrany fondov a pracoviska pre historické knižničné fondy. Z jeho iniciatívy sa na Slovensku začali dokumentovať historické knižnice. Zomrel 27. mája 1993. Viac informácií o ňom nájdete tu.

IMG_0107

Evanjelický kostol sv. Mikuláša v Ochtinej patrí medzi najstaršie na Gemeri. Táto národná kultúrna pamiatka bola postavená v prvej polovici 13. storočia /okolo roku 1240/ nemeckými baníkmi zo Spiša, ktorí tam prišli ťažiť železnú rudu. V 14. storočí kostol rozšírili o presbytérium, po roku 1510 bola vybudovaná severná bočná loď. K najvzácnejšiemu mobiliáru patrí okrem barokového oltára z roku 1724 aj kazateľnica z rovnakého obdobia, ktorá sa momentálne rekonštruuje a vzácne nástenné maľby z konca 14. storočia.

DSC01438

Na neďalekej evanjelickej fare okrem novopribudnutej pamätnej tabule nájdeme aj ďalšiu, ktorá pripomína tunajšie pôsobenie učiteľa, výtvarníka a hudobného skladateľa Jonáša Bubenka, Ladislava Bartholomaeidesa a publicistu Daniela Licharda. Profesor Bubenko svojho času pripravil prvé vydanie Komenského diela Orbis Pictus, Bartholomaeides bol priekopníkom slovenskej vlastivedy.

DSC01442

V Ochtinej sa tiež narodil generálmajor MUDr. Ján Paškan, aktívny odporca klérofašistickej moci Slovenského štátu a spoluorganizátor zdravotníckeho zabezpečenia Slovenského národného povstania.
Ďalšie informácie o Ochtinej nájdete tu a tu.

DSC01441 DSC01457
DSC01460 DSC01463
DSC01474 DSC01475
DSC01476 DSC01477
DSC01480 IMG_0105

Text a foto: Pavol Lacko & Rado Kovács

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery