Proti skládke v Pezinku

10801Mesto Pezinok, Iniciatíva skládka nepatrí do mesta! a Nechcemeskladku.szm.sk pozývajú všetkých občanov na demonštráciu proti skládke v meste. Uskutoční sa vo štvrtok 12. novembra o 17:00 na Radničnom námestí v Pezinku.
Výzva organizátorov protestu
Dovoľujeme si vás požiadať o podporu účasťou na demonštrácii proti skládke v Pezinku. Po rokoch snahy zabrániť  budovaniu skládky, v máji tohto roku Najvyšší súd vyhovel našej žalobe a povolenia na skládku zrušil pre nezákonnosť.  Ekologická skládka a.s., ako vedľajší účastník súdneho konania, však podala sťažnosť na Ústavný súd a ten predbežne, kým o sťažnosti rozhodne, vydal uznesenie o odklade vykonateľnosti  rozsudku Najvyššieho súdu. Uvedené uznesenie napriek viacerým žiadostiam nemáme stále k dispozícii a nemá ho ani mesto Pezinok.  Uznesenie však má Ekologická skládka a.s. a interpretuje ho ako povolenie voziť na skládku odpad. Od 29.10.2009 sa na skládku odpad vozí, každý deň.
V tejto kauze sme už boli svedkami porušovania územného plánu, vylučovania z konaní, utajovania rozhodnutí, manipulácie so spismi, predstieranej zámeny prevádzkovateľa s firmou Westminster Brothers a nezákonnej výstavby, nášho víťazstva na Najvyššom súde, ktorý zrušil povolenia na skládku pre ich nezákonnosť.
V pezinskom okrese máme zvýšený výskyt špecifických druhov onkologických ochorení v porovnaní s celoslovenským priemerom. V Pezinku máme jednu starú skládku s miliónmi ton odpadu, vrátane toho nebezpečného. Nemá stavebné povolenie, odvodňovací, odplyňovací ani tesniaci systém. Slúžila niekoľko desaťročí celému regiónu. Z výskumov vyplýva, že vplyv skládok na zdravie je do 3 km. Nová skládka má mať v prvej etape rozmery 11,5 futbalových ihrísk a hĺbku 4-poschodovej bytovky. Pezinok bol v 90. rokoch jedným z prvých miest na Slovensku s celoplošnou separáciou. Mesto Pezinok má skládku výslovne zakázanú v územnom pláne.
Aj dvadsať rokov po Novembri 89 treba opäť vyjsť do ulíc a brániť sa neprávosti. Naša kauza je už symbolom pre celé Slovensko, nevzdajme sa.
Portál Inforoznava.sk podporuje tento občiansky protest.
Foto: topky.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery