Primátor a poslanci vyzývajú na jarné upratovanie

Mesto Rožňava vyzýva školy, organizácie, podnikateľov, obchodné reťazce a občanov, aby sa v období od 13. do 17. apríla zapojili do jarného upratovania. „V rámci tejto akcie môžu občania naložiť nepotrebný domový odpad, prípadne odpad z verejných priestranstiev, do objednávaných veľkokapacitných kontajnerov,“ informuje samospráva na webovej stránke.
Mesto zároveň upozorňuje, že do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí elektroodpad z domácností (chladničky, práčky, televízory, počítače), biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov (lístie, konáre), pneumatiky, kovy a komunálne odpady s obsahom škodlivín (autobatérie, žiarivky, výbojky).
Na biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov je potrebné objednať zvlášť kontajner, aby neboli zmiešané s inými druhmi odpadov.
Komunálne odpady s obsahom škodlivín, elektroodpady z domácností a nebezpečné odpady, budú vyzbierané mobilným zberom 16. apríla od 7:00 do 17:00 hod. Aj zber opotrebovaných pneumatík sa uskutoční v tento deň v rovnakom čase.
Požiadavky na pristavenie veľkokapacitných kontajnerov je možné uplatniť na mestskom úrade v kancelárii číslo 305 počas pracovných dní v čase od 8:00 do 14:00 hod., alebo na telefónnych číslach (058) 7773 233, resp.  0917 877 294.
Odvoz odpadu bude zabezpečený nasledovne:
13. apríl: centrum a sídlisko Stred
14. apríl: sídlisko Juh, pri kasárňach a za tehelňou
15. apríl: sídliská P. J. Šafárika a Podrákoš
16. apríl: sídlisko Vargovo pole
17. apríl: Rožňava Baňa
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery