Príčinou bolo kúrenie

Koncom minulého roka sa uskutočnil veľkolepý spomienkový koncert, ktorý sa mal pôvodne konať v Divadelnej sále OKC.
Jeho organizátor, Ing. Tibor Bajcsy, vtedy pre Inforoznava.sk okrem iného uviedol: „Pán Szöllös mi povedal, že nech to urobím v apríli, pretože dostali informácie z mesta, že oni musia platiť za kúrenie. Proste bola taká úžasná neochota a ja sa s nimi dohadovať nebudem.“
Ako ďalej dodal, ľuďom sa na úvod koncertu ospravedlnil za to, že v Kongresovej sále radnice, ktorá má menšiu kapacitu na sedenie, niektorí stáli: „Stálo ich tam dosť – takých 50 až 70 ľudí tam stálo určite.“
Ešte vtedy, tzn. 18. decembra 2009 sme požiadali o vyjadrenie aj divadlo Actores. Prinášame vám v plnom znení vyjadrenie riaditeľky MsD Actores Tatiany Masníkovej, ktoré nám bolo doručené včera: 
„Príčinou bolo kúrenie. Actores svoje akcie dopredu plánuje a predkladá rozpočet finančnej komisii, mestskej rade a následne mestskému zastupiteľstvu v Rožňave, ktorý schvaľujú finančné prostriedky na vykurovanie sály. Ak akcia nie je vopred plánovaná, divadlo nemá finančné prostriedky na vykurovanie (cca 2h. kúrenia stojí divadlo cca 5000 – 7000Sk, samozrejme to závisí od počasia). Podobne je to aj z elektrickou energiou. Ak by sa sála poskytla úplne zdarma, kolektív divadla by musel najprv tieto prostriedky zarobiť svojou zájazdovou činnosťou, lež aj zájazdová činnosť je vopred naplánovaná na niekoľko týždňov.
Pánovi Ing. Bajcsymu sme bezplatne poskytli priestor na propagáciu podujatia (nehovoriac o tom, že pri výlepe nám prelepili aktuálne plagáty, ktoré nás tiež stály peniaze a nesťažovali sme sa), ďalej sme prepožičali projektor a technika (Martina Mihoka), ktorý pomáhal pri technických záležitostiach koncertu.
Keď som tieto fakty vysvetlila pánovi Bajcsymu, nič nenamietal a nemal žiadne výhrady. Pán Szöllös je podriadený zamestnanec a jeho názor bol vlastne tlmočenie stanoviska riaditeľky divadla. ACTORES bolo ochotné poskytnúť všetky služby zdarma aj zaplatiť za toalety 1Rožňavskej  a.s. (20 eur za akciu), nám išlo len o to, aby Ing. Bajcy našiel sponzorský príspevok na úhradu kúrenia.“
Foto: Archív Inforoznava.sk / Koncert v Kongresovej sále radnice
Súvisiace články:
Ospravedlnil som sa, že museli stáť
Hudobná udalosť roka

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery