Pokutu opäť prejedná krajský súd

20121019_0859291Kauza vysokej pokuty (266.829,73 eur/8.038.512,45 Sk), vyrubenej mestu Rožňava Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO), skončila na Najvyššom súde SR po tom, čo Krajský súd v Bratislave v októbri m. r. žalobu mesta zamietol.
Tú podal v zastúpení mesta advokát Ján Čarnogurský, expremiér, ktorý mesto na súde zastupuje.
“V súdnom konaní bola žaloba zamietnutá. Napadnuté rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade so zákonom. Úplné odôvodnenie bude v písomnom vyhotovení rozsudku,” uviedol vtedy pre infoRoznava.sk Erik Tomus, vyšší súdny úradník Krajského súdu v Bratislave.
Dôvodom pre vyrubenie pokuty bola skutočnosť, že pri uzavretí zmluvy na predmet zákazky “nájomné byty 3 x 30 b. j., Družba V. až VII., vrátane technickej vybavenosti” nedodržalo mesto Rožňava podmienky zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ môže totiž uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom. V tomto prípade mesto tak urobilo pred uplynutím tejto lehoty.
Správne kolégium Najvyššieho súdu SR vyhlásilo rozhodnutie v utorok 28. mája o 13-tej hodine. Senátu predsedala Ida Hanzelová, jeho ďalšimi členmi boli Zdenka Reisenauerová a Jozef Milučký.
„Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného zrušil a vec vrátil žalovanému na nové konanie a rozhodnutie,“ potvrdili nám dnes z Kancelárie predsedu Najvyššieho súdu SR.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave zasadalo vo štvrtok 30. mája, poslanci však o vyhlásení rozhodnutia NS SR neboli informovaní.
V tejto veci sme oslovili primátora mesta Pavla Burdigu (Most-Híd) a prednostku mestkého úradu Eriku Mihalíkovú. V prípade, že nám doručia svoje vyjadrenia k rozhodnutiu NS SR, zverejníme ich na tomto mieste.
Aktualizované, 13. 6. 2013, 13:40 h.
„Podľa vyjadrenia právneho zástupcu mesta JUDr. Čarnogurského Najvyšší súd SR na neverejnom pojednávaní zrušil rozsudok Krajského súdu Bratislava. Bližšie sa vyjadrovať nebudeme, kým nám nebude doručené písomné vyhotovenie rozsudku NS SR,“ uviedol na margo veci hovorca mesta Peter Gallo.
Foto: infoRoznava.sk / Vstup do súdnej siene Krajského súdu v Bratislave, kam sa celá vec na základe rozhodnutia NS SR vrátila
Dokumenty:
Informatívna správa
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Zvukový záznam z pojednávania na Krajskom súde v Bratislave Argumentácia JUDr. Jána Čarnogurského st. (rok tajený návrh) a argumentácia protistrany, zástupcu ÚVO
Zvukový záznam z vynesenia rozsudku na Krajskom súde v BratislaveRozsudok v mene republiky

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery