Saleziáni v Rožňave končia

DSCF2051Jedna z mála organizácií v meste, ktorá sa intenzívne venuje deťom a mládeži, celoslovensky pôsobiace Združenie saleziánskej mládeže Domka, je priamo závislá na prítomnosti Saleziánov don Bosca. Práve ich budúcnosť v okresnom meste je už dlhší čas neistá.
Pri nedávnej prezentácii relikvií Don Bosca v Rožňave sme sa na tému budúcnosti Saleziánov v Rožňave rozprávali s ich najvyšším predstaveným na Slovensku, provinciálom Karolom Maníkom.
Ako nám potvrdil, diecézny biskup im ponúkol predčasom nové pôsobisko v rámci diecézy. „My sme z našej strany boli ochotný hľadať možnosti, ak je potreba kdesi pomôcť v tejto diecéze, aby sme boli možno dve komunity na dvoch miestach, pretože táto diecéza, zdá sa sa mi, potrebuje takúto duchovnú pomoc.“
Novým pôsobiskom rožňavských Saleziánov podľa biskupa Vladimíra Fila by mal byť namiesto Rožňavy Lučenec. „Je tam nový kostol v prostredí sídliska, tá potreba teda je, ale spýtal som sa, či môžeme ostať aj tu. Tu sa niečo začalo, či v tom môžeme pokračovať.“
DSCF6693Rožňavskí Saleziáni si vytvorili pred 20-timi rokmi oratórium v jednej z budov biskupstva na Námestí baníkov, kde sú v podnájme. Diecézny biskup má právo požiadať ktorúkoľvek rehoľu, aby šla pôsobiť na iné miesto. Saleziáni majú po Slovensku celkom 23 domov – stredísk, kde pôsobia.
„My sme ochotní z iných diecéz premiestniť do tejto našich ľudí a postupne tak vybudovať ešte jednu komunitu, ale samozrejme vždy je to na základe dohody a so súhlasom diecézneho biskupa,“ spresnil ďalej.“
V tejto súvislosti pripomenul, že súčasný diecézny biskup nenašiel v archíve biskupského úradu dokument, na základe ktorého Saleziáni do Rožňavskej diecézy prišli.
„Tým, že to bolo v roku 1990 – bolo to jedno z prvých pozvaní, nebohý biskup Kojnok nás sem pozval len ústne ako prvý z biskupov v rámci Slovenska,“ vysvetlil. „Súčasnému biskupovi som však o tom odovzdal písomné svedectvo Saleziánov, ktorí vtedy do Rožňavy prišli.“ 
O prípadnom presťahovaní Saleziánov z Rožňavy do Lučenca sa diskutuje už rok, presný termín na rozhodnutie nie je zatiaľ stanovený.
„Sme radi, že sme tu, činnosť sa rozbehla, podarilo sa nám niečo spraviť, pomáhame mladým. Ja to tak vidím a takto som to vysvetlil biskupovi Filovi,“ dodal na záver.
Aktualizované 12. 6. 2013, 20:08 h.
Ako sme sa dozvedeli, práve v týchto dňoch rozhodnutie o Saleziánoch v Rožňave padlo. Dom na Námestí baníkov v Rožňave musia údajne opustiť do konca mesiaca jún. Mal ich o tom informovať provinciál Karol Maník, ktorého sme medzitým oslovili mailom, aby nám informáciu potvrdil.
Mail s otázkou, či je to tak a aké sú dôvody tohto kroku, sme zaslali aj na Biskupský úrad v Rožňave.
Aktualizované 13. 6. 2013, 14:30 h.
„Z dôvodu rešpektovania prebiehajúcej komunikácie s Biskupským úradom ohľadom budúcnosti Saleziánov don Bosca v Rožňave sme sa po zrelom zvážení rozhodli médiá pre túto chvíľu neinformovať o priebehu komunikácie, ktorá dosiaľ nebola ukončená,“ uviedol pre infoRoznava.sk Karol Maník, provinciál Saleziánov.
Ako ďalej dodal, verejnosť bude čoskoro spoločne informovaná o záveroch vzájomnej komunikácie ako aj o rozhodnutí súvisiacom s prítomnosťou Saleziánov v meste Rožňava.
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery