Parkoviská ako luxus?

DSCF8957
Neúnosná a stále sa zhoršujúca situácia s parkovaním na rožňavských sídliskách donútila mesto podniknúť kroky na jej zlepšenie. Z mestského rozpočtu boli na tieto účely vyčlenené finančné prostriedky vo výške 66 387 eur ( 2 milióny korún), a tak sa ešte v auguste začalo so stavebnými prácami, ktoré realizuje súkromná stavebná firma.
Okrem plánovaných približne 50 nových parkovacích miest sa prostriedky použili aj na rekonštrukciu chodníka na Zlatej Ulici v Rožňave. Obyvatelia sidliska Juh, Vargového poľa a Čučmianskej ulice tak majú, alebo čoskoro budú mať k dispozícii rozšírené, ale i úplne nové parkovacie plochy.
Aj napriek tomu, že podľa slov primátora mesta Vladislava Laciaka (Smer –SD) mali byť práce ukončené v priebehu jedného až dvoch týždňov, niektoré parkoviská stále nie sú dokončené. Na Edelényskej ulici sa pri vykonávaní zemných prác vyskytli technické problémy, výstavba sa teda začne realizovať až v priebehu tohto mesiaca.
Podľa informácií, ktoré nám poskytla vedúca odboru výstavby Ing. Mária Dovalová a predsedníčka komisie výstavby Erika Szabadosová, prebiehajú stavebné práce v týchto lokalitách:
1/ Ulica Jarná – novo zrealizovaných je 8 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá. Ukončiť sa musí ešte prístup k parkovacím plochám.
Cena za zhotovenie diela s DPH: 7 143,39 € (215 201,77 Sk) 1 miesto 892,92 € (26900,11 SKK )
Zhotoviteľ: UNISTAV Balco Štefan, Gemerská 174, Brzotín
DSCF89622/ Mierová ulica – rozostavaných je 9 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá.
Cena za zhotovenie diela: 8 278,26 € (249 390,86 Sk) 1 miesto 919,80 € (27709,89 SKK)
Zhotoviteľ: František Focko Fockstav, Marikovského 29, Rožňava
3/ Mierová ulica – rozostavaná je aj príjazdová komunikácia (115,30 m2 ).
4/ Čučmianska ulica – novo zrealizovaných je 9 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá.
Cena za zhotovenie diela s DPH: 8 756 € (263 783,26 Sk) 1 miesto 972,88 € (29308,98 SKK)
Zhotoviteľ: VARIO METALCOM, s.r.o., Strelnica, Rožňava
5/ Kyjevská ulica – pri Inkube – zrealizované sú 4 parkovacie plochy pre osobné motorové vozidlá.
Cena za zhotovenie diela s DPH: 4 128,04 € (124 361,33 Sk) 1 miesto 1032,01 € (31090,33 SKK)
Zhotoviteľ: UNISTAV Balco Štefan, Gemerská 174, Brzotín
6/ Edelényska ulica – naplánovaných a povolených je 9 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá. Stavba sa začne realizovať v októbri 2009.
Cena za zhotovenie diela s DPH: 8 495,64 € (255 939,65 Sk) a 12 003,98 € (361 631,90 Sk)                                                                                       1 miesto  943,96 €    (28437,74 SKK)
Zhotoviteľ: František Focko Fockstav, Marikovského 29, Rožňava
7/ Kyjevská ulica – zrealizovaných je 6 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá.
Investícia vo výške (s DPH): 12 183,43 € (308 435,41 Sk) 1 miesto 2030,57 € (61172,95 SKK)
Zhotoviteľ: UNISTAV Balco Štefan, Gemerská 174, Brzotín
Ako vysvetlila predsedníčka komisie výstavby Erika Szabadosová: „Ceny parkovacích miest nie sú rovnaké, sú rôzne v závislosti na daný terén, na jeho osadenie, výškový rozdiel oproti existujúcej miestnej komunikácii, realizáciou oporného múrika, odstránením krovitého porastu a v niektorom prípade aj výrubom stromov.“
Situácia s parkovaním však nie je kritická len v Rožňave, ale aj v mnohých ďalších slovenských mestách. Niektoré z nich preto prišli s nápadom, aby si výstavbu parkovísk občania financovali sami. Získajú tak právo používať parkovacie miesto na určitú, mestom stanovenú dobu.
Mesto Šaľa napríklad ponúka svojím občanom za poplatok 500 eur využívanie parkovacej plochy po dobu 3 rokov. „My sme zatiaľ nad odpredajom parkovacích plôch neuvažovali. Dôvodom sú aj obmedzené plochy. Mesto má málo vlastných pozemkov vhodných na takéto účely,“ uviedla vedúca odboru výstavby Ing. Dovalová.
Svoje stanovisko nám poskytla aj Erika Szabadosová: „V minulosti bol v našej komisii (výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií) prejednávaný návrh skupiny občanov, ktorí mali podobný zámer, zriadiť parkovacie miesto pri ich bytovom dome, ale návrh bol len štrková úprava. To však nezodpovedá technickým podmienkam – nedostatočný podklad, zimná údržba, neriešenie odtokových pomerov a pod. Návrh však komplexne neriešil ekonomickú stránku zámeru a možnosť parkovania všetkých obyvateľov v bytovom dome. Nie je však vylúčené, že v budúcnosti sa parkovacie plochy nebudú riešiť podobným spôsobom.“
DSCF8972Na druhej strane by možno takéto riešenie celú situáciu výrazne zjednodušilo. Pre náš portál sa vyjadril aj Tibor Takáč, ktorý sa usiluje o vytvorenie nových parkovacích miest na Zakarpatskej ulici: „Ja som zhruba vypočítal, že sa dá urobiť jeden meter štvorcový zámkovej dlažby za cenu okolo 33 eur (1000,-Sk), z čoho je práca cca 35-40 % z tej ceny. Takže keby si ľudia parkovisko robili svojpomocne, tak sa dá kalkulovať s dvadsiatimi eurami na jeden meter štvorcový, čo by na jedno parkovisko o výmere 12 m2 vychádzalo 240-250 eur (t.j. okolo 7.500,- Sk). Myslím, že to nie je až taká obrovská investícia a určite by sa našlo pár ľudí v Rožňave, ktorí by do “svojho” parkovacieho miesta toľko investovali.“
Ostáva teda len čakať, či nových 50 parkovacích miest Rožňave pomôže, alebo bude mesto nútené hľadať ďalšie riešenia.
Foto: Inforoznava.sk / Martin Kuchár ml.
Súvisiace články:
Prešov: Vyhradené  parkoviská na sídliskách
Ako riešiť parkovanie v Bystrici?
DSCF8963DSCF8961DSCF8966DSCF8971DSCF8975DSCF8956

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery