Pamätná minca k 17. novembru

PM_2eNárodná banka Slovenska (NBS) oznamuje, že 10. novembra 2009 (v utorok) začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu vydanú s tematikou „17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu – 20. výročie“.
Na národnej strane euromince je ako symbol slobody a demokracie vyobrazený štylizovaný zvon skomponovaný zo zväzku kľúčov. Autorom výtvarného návrhu národnej strany euromince je Pavol Károly a 1 milión kusov mincí vyrazila Mincovňa Kremnica, š. p..
V prípade záujmu, bude NBS vymieňať platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve, a to maximálne 50 kusov na jedného záujemcu. NBS bude mince vymieňať v pokladniciach ústredia v Bratislave a v expozitúrach v Nových Zámkoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade, Košiciach a Bratislave, v čase ich pokladničných hodín.
Každá členská krajina eurozóny môže vydávať okrem obehových mincí aj zberateľské mince a pamätné mince v nominálnej hodnote 2 eurá. Pamätné mince sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, kým zberateľské mince sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal.
Pamätná eurová minca má v celej eurozóne štatút zákonného platidla, t. j. môže sa používať v bežnom obchodnom styku a musí byť akceptovaná ako ostatné eurové mince.
Národná banka Slovenska vydala v januári t.r. do obehu svoju prvú pamätnú dvojeurovú mincu, a to pri príležitosti 10. výročia vzniku Hospodárskej a menovej únie. Námet tejto pamätnej mince bol spoločný pre všetky krajiny eurozóny a vydali ju všetky krajiny, ktoré do eurozóny patria.
 
Súvisiace články: Pripomenú si 20 rokov slobody

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery