Od júna TIC-ku sprevádzkuje nájomca

Mesto Rožňava dalo na základe výsledkov verejného obstarávania do prenájmu kanceláriu Turistického informačného centra na Námestí baníkov. Zmluva s novým nájomcom, firmou Envilaw, bola podpísaná koncom apríla.
Podľa tejto zmluvy nájomca preberá uvedené nebytové priestory do nájmu so zariadením, zásobami a databázou, súvisiacou s ú čelom využitia nebytových priestorov. V dokumente sú špecifikované rozsiahle služby, ktoré je nájomca povinný zabezpečovať. Doba nájmu je stanovená na päť rokov – od 2. júna 2014 do 2. júna 2019.
Nájomca bude platiť mestu ročné nájomné 4 501 eur a tiež poplatky za vodné a stočné, sám si bude hradiť odber elektrickej energie. Naopak, za vykonávanie služieb zaplatí mesto nájomcovi ročne 21 899 eur.
Firmu Envilaw sme oslovili s otázkami, ako bude činnosť TIC po novom vyzerať, jej konateľka Nataša Vjesztová nás poprosila o trpezlivosť. „Preberanie TIC-ky je v štádiu riešenia. Objekt by som mala prebrať začiatkom júna a potom budem presnejšie vedieť ako ďalej, veci sa každú chvíľku menia.“
Dohodli sme sa preto na stretnutí začiatkom júna, keď už bude informačná kancelária sprevádzkovaná, otvorená a veci nadobudnú reálnejšie rozmery.
Dokument – Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
 Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery