Stromy nahradia okrasnými krovinami

Koncom marca sme aj my informovali o výrube stromov nad parkoviskom obchodného domu v širšom centre Rožňavy. Média na to upozornili rozhorčení čitatelia.
„Všimla som si to, keď som ráno išla do obchodu. Nerozumiem, komu tie stromy prekážali. Je smutné, že zeleň je niekomu na príťaž,“ uviedla vtedy pre denník Korzár Rožňavčanka Etela Rumanová.
Mesto Rožňava podalo začiatkom apríla vo veci výrubu 8 kusov borovíc podnet na odbor životného prostredia Okresného úradu v Rožňave. Ako vtedy pre Korzár uviedla Edita Piaterová, na uvedené dreviny nebol vydaný súhlas mesta, ktorý je príslušným orgánom ochrany prírody. „Tunajší úrad predložené podklady preskúma a rozhodne v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.“
S odstupom času nás zaujímalo, aké rozhodnutie úrad prijal.
„V danej veci prebehlo zo strany nášho úradu viacero procesných úkonov, vrátane priestupkového konania s porušiteľom zákona o ochrane prírody a krajiny a stretnutia a získania vyjadrenia majiteľa pozemku, na ktorom došlo k neoprávnenému výrubu drevín,“ uviedla vo štvrtok pre náš portál Andrea Gajdošová.
Výsledkom týchto úkonov bol podľa nej rozhodnutie o priestupku, uloženie finančnej sankcie porušiteľovi zákona, majiteľovi priľahlej budovy, a zároveň uloženie povinnosti výsadby okrasných krov na mieste výrubu drevín. Malo sa tak stať po dohode s majiteľom pozemku a Krajským pamiatkovým úradom Košice.
DSCF0070
„Rozhodnutie vo veci bolo porušiteľovi zákona uložené 14. mája a už nadobudlo právoplatnosť,“ spresnila Gajdošová.
Majiteľom pozemku je spoločnosť Tesco Stories SR, v zastúpení HM Tesco.
„Po dohode s majiteľom pozemku, ktorý si prial, aby na mieste výrubu bola uskutočnená výsadba, bola porušiteľovi zákona uložená sankcia v spodnej výške sadzby, plus trovy konania a povinnosť vysadiť 90 ks sadeníc z dvoch rodov krov v termíne do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,“ uviedla na záver.
Foto: infoRoznava.sk / Budovu už stromy netienia, ani bezdomovcov, ktorí sa tam zdržiavali

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery