Na hrade Krásna Hôrka včera prvýkrát zvonili nové posvätené zvony

Včera o pol ôsmej večer sa uskutočnilo prvé zvonenie na hrade Krásna Hôrka od tragického požiaru v roku 2012. Pri tej príležitosti zvolalo SNM – Múzeum Betliar stretnutia pri svetle sviečok pred hradnou bránou. V Krásnohorskom Podhradí boli slávnostne posvätené v nedeľu 13. septembra ako zvony Panny Márie, sv. Štefana a sv. Jozefa a Juraja. Múzeum ich dostalo do daru.
Ako uvádza múzeum na svojej facebookovej stránke, veľká vďaka patrí predovšetkým obyvateľom a predstaviteľom obce Krásnohorské Podhradie, Združeniu gemerských remeselníkov, obyvateľom a predstaviteľom obce Csíkszentkirály v Sedmohradsku, Ženskému vínnemu rádu, organizátorom a účastníkom festivalu Gombaszögi Nyári Tábor, občianskemu združeniu SINEMET a všetkým, ktorí prispeli na znovuodliatie zvonov.
Na hrad Krásna Hôrka ich vyviezol slávnostný sprievod. Program posvätenia zvonov sa začal v nedeľu ráno slovenskou sv. omšou, nasledoval obrad posvätenia zvonov v záhrade kostola Všetkých svätých, následne absolvovali sv. omšu aj návštevníci hovoriaci maďarským jazykom a tesne popoludní boli zvony na koči s koňmi vyvezené na hrad.
Sprevádzali ich hostia z Maďarska i Slovenska z organizácií, ktoré prispeli na ich odliatie, a tiež stovky obyvateľov blízkych obcí.
12022396_871105729642129_1009963293584325286_o
Pôvodné zvony nad hradnou kaplnkou v minulosti do širokého okolia ohlasovali veselé i smutné udalosti v živote hradu, jeho majiteľov – Andrássyovcov, a neskôr aj obyvateľov podhradia. V nedávnych časoch zvonili napríklad pri odpustových slávnostiach alebo oznamovali úmrtie v obci pod hradom.
„Oheň a vysoké teploty počas požiaru spôsobili, že z malého a stredného zvona ostali len roztavené hrudky bronzu a srdcia, z najväčšieho zvona veniec a srdce,“ uviedla Judita Krajčiová z Múzea Betliar. Reštaurovanie zvonov vzhľadom na rozsiahle poškodenie nebolo možné, preto zvonolejársky majster Miklós Gombos z maďarskej obce Őrbottyán v spolupráci s odborníkmi z múzea v Betliari, ktoré spravuje pozostalosť po rode Andrássyovcov, odliali nové. Na tento účel sa konalo viacero zbierok.
11221853_871105866308782_3679536503889932913_o
Na odliatie najmenšieho zo zvonov vyhlásili z iniciatívy Združenia gemerských remeselníkov so sídlom v Krásnohorskej Dlhej Lúke verejnú zbierku, ktorú podporili samotní remeselníci. Do zbierky venovali výťažok z predaja svojich produktov, ako aj výťažok z benefičného koncertu, usporiadaného v maďarskom meste Ibrány, ktoré má družbu s Krásnohorskou Dlhou Lúkou.
11223736_871106552975380_6472455669500878868_o
Zvon strednej veľkosti bolo možné odliať vďaka finančnému daru, ktorý poskytol Ženský vínny rytiersky rád Pannónia z Maďarska. Zhotovenie najväčšieho zvona umožnila dobrovoľná zbierka obyvateľov obce Krásnohorské Podhradie, jej družobnej obce Csíkszentkirály v rumunskom Sedmohradsku, ako aj účastníkov festivalu Gombasecký letný tábor a Občianskeho združenia Sine Metu.
Foto: SNM Betliar/ Vlado Eliáš
12006696_871107092975326_1335336471921435641_o

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery