Otvorili výstavu, pripomínajúcu hrôzy 1. svetovej vojny

Minulý týždeň v stredu sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila vernisáž putovnej výstavy Mojim národom. Príbehy z veľkej vojny.
„Výstavu otvoril riaditeľ múzea Pavol Lackanič, ktorý srdečne privítal prítomných a poďakoval každému, kto sa podieľal na tom, aby túto výstavu so vzácnym historickým charakterom mohlo Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku nainštalovať v našich galerijných priestoroch,“ uviedla pracovníčka múzea Gabriella Badin.
Po úvodných slovách odovzdal slovo kurátorovi výstavy, Jánosovi Hushegyimu, ktorý pripomenul, že okrem iných kultúrnych inštitúcií na ňu prepožičalo vzácne zbierky aj Banícke múzeum v Rožňave. Následne výstavu  v krátkosti predstavil:
„Vďaka úspešnému projektu spustilo Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku ešte v roku 2013 celoštátnu zbierku. Išlo o digitalizačnú kampaň, ktorej cieľom bolo zmapovať existujúce dokumenty a pamiatky 1. svetovej vojny. Do zbierky sa zapojilo viacero domácich aj zahraničných inštitúcií. Zo zdokumentovaných spomienkových predmetov, fotografií, pohľadníc a ďalších materiálov vznikla putovná výstava s názvom: „Mojim národom. Príbehy z veľkej vojny“.
DSC_7281
Putovnú výstavu môžeme rozdeliť na dva väčšie celky. Prvá časť umožňuje nahliadnuť do vojnového diania prostredníctvom konkrétnych ľudských osudov a rodinných príbehov. Medzi osobami figuruje profesionálny vojak – absolvent dôstojníckej akadémie, známy literát, miestny historik, ale aj jednoduchý roľník či kvalifikovaný robotník.
Druhá časť expozície predstavuje tradičnú putovnú výstavu, pozostávajúcu z ôsmich tematických celkov, ktorá je obohatená rozsiahlou zbierkou muzeálnych predmetov. Okrem toho, že chronologicky a tematicky približuje 1. svetovú vojnu, prezentuje aj udalosti, spájajúce sa s územím dnešného Slovenska, napríklad zajatecké tábory na Žitnom ostrove, alebo vpád ruských vojsk.
DSC_7296
Medzi inštalácie, ktoré navodzujú atmosféru bojísk, boli vďaka Maďarskému národnému digitálnemu archívu a Filmového ústavu zaradené aj projekcie hodnotných archívnych filmových záberov.
Prezentovaný výstavný materiál a ďalšie výsledky digitalizačnej kampane nájdete  na internetovej stránke www.1914.sk a na facebookovej stránke Spomienky z 1. svetovej vojny.
Otvorenie výstavy spestrili svojím vystúpením pedagógovia Základnej umeleckej školy v Rožňave Marietta Roxerová a Peter Henriczi. Výstavu si môžete pozrieť do 3. novembra, potom poputuje do ďalších miest na Slovensku.
Foto: Banícke múzeum Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery