Mesto zverejnilo návrh rozpočtu

V pondelok 8. februára sa konalo neformálne stretnutie všetkých zainteresovaných k návrhu rozpočtu mesta.
Vedenie mesta, poslanci, riaditelia mestských organizácií, vedúci odborov mestského úradu a finančná komisia zastupiteľstva diskutovali o jeho návrhu, ktorého kompletné znenie zverejnili v minulých dňoch.
Celkové príjmy mesta by mali dosiahnuť v r. 2010 výšku 21 150 193 eur (637 170 714,32 Sk). Po tretej zmene rozpočtu boli príjmy v r. 2009 na úrovni 23 775 741 eur (716 267 973,37 Sk).
Rozpočtované výdavky mesta sú navrhované pre r . 2010 v celkovej výške  25 449 266 eur (766 684 587,52 Sk), v r. 2009 dosiahli výšku 22 417 395 eur (675 346 441,77 Sk).
Rozdiel medzi navrhovanými príjmami a výdavkami mesta tak predstavuje sumu 4 299 073 eur (129 513 873,20 Sk).
Mestská rada mala o programe najbližšieho rokovania zastupiteľstva rokovať v stredu 17-teho februára. Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa má uskutočniť vo štvrtok 25-teho februára a jeho kľúčovým bodom by malo byť práve schválenie návrhu rozpočtu mesta. 
Dokument otvoríte kliknutím na nápis: Návrh rozpočtu mesta na r. 2010 – 2012

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery