Kto riadi mestskú televíziu?

V sobotu 27. októbra po skončení doplňujúcich volieb primátora vysielala rožňavská televízia RVTV, ktorá je v 100 % vlastníctve mesta, volebné štúdio.

Živé vysielanie vzbudilo rozruch vo verejnosti nelen výberom hostí, keď okrem exhovorcu železníc Alexandra Buzinkaya výsledky volieb hodnotili postupne exprimátor František Kardoš aj samotný víťaz volieb Pavol Burdiga namiesto nezávislých novinárov, či politológov, ale tiež tým, že televízna diskusia bola vedená z veľkej časti v maďarskom jazyku, aj keď sa úlohu prekladateľky snažila zvládnuť jedna z dvojice moderátoriek.

Licenčná zmluva pritom podmieňuje vysielanie RVTV 75 % v slovenskom jazyku a 25 % v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami. V zákone o štátnom jazyku je doslova uvedené, že „vysielanie televíznej programovej služby sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem inojazyčných televíznych relácií s titulkami v štátnom jazyku alebo s ich bezprostredne nasledujúcim vysielaním v štátnom jazyku.“

Dva dni predtým, v čase volebného moratória, rokovalo mestské zastupiteľstvo, obvyklý priamy prenos z rokovania zastupiteľstva však televízia nevysielala. Namiesto čerstvo menovanej konateľky, staronovej zamestnankyne televízie Alžbety Palcsóovej, ktorá sa ako jediná zúčastnila výberového konania – tretieho v priebehu posledných mesiacov, rozhodli o tom poslanci hlasovaním v úvode svojho rokovania, hoci im takáto kompetencia do operatívneho riadenia obchodnej spoločnosti zjavne neprislúcha. Napriek tomu sa mestská televízia rozhodnutiu poslancov podriadila.

Záznamy z rokovania zastupiteľstva zo štvrtka 25. októbra a sobotňajšieho volebného štúdia (27. októbra) doteraz (utorok) televízia vo svojom video archíve na YouTube nezverejnila.

Členom Dozornej rady (DR) televízie, poslancom Radoslavovi Kovácsovi a Dionýzovi Keménymu, a Martine Dudášovej, sme zaslali otázku, či považujú za správne, že o vysielaní, resp. nevysielaní priameho prenosu hlasovali poslanci a konateľka televízie sa tomuto rozhodnutiu podriadila namiesto toho, aby vo veci rozhodla sama. Ani jeden z nich nám na otázku neodpovedal. Predseda DR poslanec Kovács nás iba odkázal na svoj blog, v ktorom prezentuje svoje názory a avizoval stanovisko dozornej rady televízie po jej zasadnutí, ktoré bude „najskôr v 45. týždni.“

„Za kampaň a teda ani politickú reklamu sa podľa ustanovenia § 30 ods. 7 zákona o komunálnych voľbách nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo kampane a sú v súlade s programovou službou,“ uvádza sa okrem iného v komentári Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do samosprávy obcí.

Vysielanie RVTV podlieha legislatívne licencii, ktorú televízii udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu a ktorá špecifikuje pre vysielateľa záväzné podmienky. „V licencii na televízne vysielanie nie sú ustanovené podmienky na vysielanie programov počas volebného moratória, preto by nemohlo dôjsť k porušeniu licencie daného vysielateľa,“ vysvetlila pre infoRoznava.sk Lucia Jelčová z odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Rady pre vysielanie a rentransmisiu.

Ako však dodala, na otázku, či by vysielaním priameho prenosu RVTV z rokovania zastupiteľstva došlo k porušeniu podmienok licenčnej zmluvy, resp. volebného moratória, nie je možné odpovedať, „nakoľko bez znalosti obsahu toho, čo malo byť odvysielané, nie je možné ani povedať, či by odvysielaním daného obsahu došlo k porušeniu zákona alebo nie.“ Aj keď sú rokovania zastupiteľstva známe najmenej päť dní vopred, ako nám potvrdila, z RVTV sa na kanceláriu Rady pre vysielenia a retransmisiu nikto neobrátil.

V súvislosti s akvizíciou prevádzkovateľa káblového rozvodu KID, a. s., prostredníctvom ktorého RVTV vysiela, firmou UPC Slovensko, nám jej hovorca Jaroslav Kolár potvrdil, že „vysielanie RVTV ostane naďalej bez zmeny.“ Poznamenal však, že podľa jeho informácií je predmetom rokovania medzi spoločnosťou KID, a. s. a mestom Rožňava.

Radoslav Kovács, dnes už poslanec a predseda DR televízie, v minulosti hodnotil vysielanie televízie kriticky, keď okrem iného napísal: “Koho vôbec baví dívať sa na neaktuálne reportáže, pripravené často až diletantsky neprofesionálne? Koho zaujíma poklonkovanie súčasným (a predtým minulým) funkcionárom? Komu neprekáža kĺzanie po povrchu, nulová investigatívnosť a neustále vsádzanie na istotu ankiet, správ z Klubu dôchodcov či reportov o tom, čo všetko už pre nás naši funkcionári zabezpečili a ako sa nám všetkým darí? Kde sú diskusie, v ktorých by sme sa dozvedeli to podstatné z názorov poslancov a vedenia mesta?”

Dnes už ale tvrdí, že minimálne dva roky nie je Mestské televízne štúdio žiadnou „PR agentúrou v rukách miestnych politikov.“ Ako píše, karta sa vraj obrátila a nekritické správy zo života samosprávnych “politikov” vystriedala viac-menej úspešná neutralita, ktorá vyzerá zhruba tak, že príspevky sú v drvivej väčšine orientované na kultúru, komunitný život, šport a strohé informovanie o spoločenských udalostiach v meste. Za problém skôr považuje „enormné tlaky“ na zrušenie RVTV zo strany MsÚ i časti poslaneckého zboru.

Nepochybne kľúčovou sa stáva pre budúcnosť otázka vysielania priamych prenosov z rokovania zastupiteľstva – bez ohľadu na momentálnu vôľu poslancov, ale tiež bez ohľadu na ďalšiu existenciu RVTV. Podobne ako v iných mestách je totiž možné túto službu zabezpečiť z externého prostredia, v tomto prípade hoci aj privatizáciou tejto mestskej spoločnosti. Okrem bezprecedentného zasahovania do vysielania by sa tak predišlo aj prípadným pochybnostiam, či je nákladné technické vybavenie štúdia využívané výlučne pre potreby RVTV.

Reprofoto: infoRoznava.sk

Dokument – Licencia RVTV

Súvisiace články: RVTV sa podriadila vôli poslancov

Volebné štúdio RVTV (zostrih)

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery