Krížová cesta v Rožňave

Veľký piatok je pre kresťanov dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista.
V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň ako jediný v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Namiesto omše sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, modlitieb veriacich, poklony Svätému krížu a sv. prijímania.
V tento deň sa konajú krížové cesty, čítajú sa alebo spievajú pašie. Týmto spôsobom si veriaci pripomínajú utrpenie Ježiša Krista, jeho ťažkú cestu s krížom ulicami Jeruzalema až na vrch Golgota, kde ho ukrižovali.
Je to deň prísneho pôstu a pokánia. Ježišovu smrť pripomína aj liturgická farba – farba krvi.
V chrámoch Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa konali slávnostné pašiové služby Božie, veriaci spolu s biskupmi a kňazmi spomínali na deň umučenia, ukrižovania a smrti Pána Ježiša Krista.
Utrpenie a smrť Božieho syna si pripomenuli takisto v Reformovanej kresťanskej cirkvi a v ďalších cirkvách.
Krížová cesta sa konala večer na Veľký piatok už po tretí krát aj v Rožňave. 
Foto & Video: Inforoznava.sk / Michal Valaštek a Štefan Fábián

 

 
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli