Krásnu Hôrku vrátia do roku 1817

DSCF2258Oprava poškodeného hradu Krásna Hôrka je veľmi náročná stavba, nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, pri ktorej všetky návrhy musí odobriť okrem inštitúcií, ktoré bežne dávajú vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia, aj Pamiatkový úrad. Zastrešenia jednotlivých objektov je nutné realizovať ako tvarové repliky, vyhotovené na základe archívnych dokumentácií.
Uvádza sa to v aktuálnom stanovisku Slovenského národného múzea, podľa ktorého na hrade momentálne prebieha príprava na premurovávanie požiarom narušených korún murív a ríms. Všetky rekonštrukcie budú, podľa záväzného stanoviska pamiatkarov, materiálovo, tvarovo aj konštrukčne rekonštruované do podoby po úprave hradu po požiari v roku 1817.
Projekt na trvalé strechy je v súčasnosti už pred dokončením, rokuje sa ešte o druhoch strešnej krytiny na jednotlivých častiach hradu. Problémom je hlavne prestrešenie tzv. Rákocziho kaplnky, kde pamiatkari preferujú prestrešenie dreveným šindľom a požiarnici pálenou škridlou alebo iným druhom nehorľavej krytiny.
V stredu 12. júna sa uskutoční v Betliari rokovanie za účasti všetkých zainteresovaných strán, kde by sa mal tento problém prerokovať a vyriešiť. O strešnej krytine rozhoduje Krajský pamiatkový úrad, následne musia dať súhlasné stanovisko hasiči. SNM bude ich rozhodnutie rešpektovať.
Následne bude ukončený projekt trvalých striech, bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia a bude vypísané verejné obstarávanie na realizáciu trvalých striech. Popri projektovaní obnovy hradu prebieha paralelne aj architektonicko – historický výskum hradu, na výsledky ktorého projektovanie obnovy priamo nadväzuje. Prvá časť architektonicko – historického výskumu bola ukončená vo februári 2013, stanovisko KPÚ k nej SNM dostalo v apríli tohto roku a následne sa začal vypracovávať projekt trvalého zastrešenia.
Na hrade momentálne prebieha príprava na premurovávanie požiarom narušených korún murív a ríms. Použitie tzv. „horúcej malty“ , ktorú predpísali pamiatkari na premurovanie korún, bolo po viacerých rokovaniach vyhodnotené ako menej vhodné. Ako rovnocenná náhrada bola navrhnutá (a následne projektantom a pamiatkarmi schválená) vápenná malta bez hydraulických prísad produktovej rady Tubag – quick mix, ktorá sa na rekonštrukcie historických objektov v Európe bežne používa.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery