Kontrolóra budú voliť v decembri

Nečakaná zmena sa udiala v prípade voľby hlavného kontrolóra.

Na poslednom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva (8. novembra 2010) totiž nebol jediný kandidát na túto funkciu zvolený.
Vyzeralo to tak, že po skončení funkčného obdobia terajšieho kontrolóra činnosť obce Štítnik nebude mať nejaký čas kto kontrolovať. Je možné, že opak bude pravdou.
Na úradnej tabuli obce visí vyhláška, ktorou obecné zastupiteľstvo stanovuje novú voľbu hlavného kontrolóra na 20. decembra 2010. Vyhláška je datovaná 10. novembrom 2010, teda dva dni po deklarovanom poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Na základe akého uznesenia bol termín novej voľby hlavného kontrolóra stanovený a kedy sa na ňom zastupiteľstvo stihlo uzniesť, zatiaľ nie je známe. Tak ako nie je známe aj to, či bude opäť jediným kandidátom na túto funkciu terajší kontrolór Ján Kováč.
Požiadavky na kandidátov uvedené vo vyhláške sú nasledovné:
–          ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
–          osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
–          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:
–          kópia dokladov o vzdelaní,
–          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
–          profesijný životopis
Jedná sa o funkciu hlavného kontrolóra viacerých obcí na skrátený pracovný úväzok. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 3. decembra 2010.
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Slovensko potrebuje parlament regiónov