Keď to (inak) nejde?

zastupitelsvo-1.JPGŠľak ma ide trafiť, keď si dám nejaké predsavzatie, napríklad na prahu nového roka, ale po pár dňoch, či týždňoch ho už spravidla porušujem. Určite to poznáte: nebudem fajčiť, budem sa učiť, nebudem sa prejedať, budem cvičiť, atď. A po krátkej dobe hľadám sám pred sebou rôzne výhovorky a ospravedlnenia, že prečo som to predsavzatie nedodržal, či nemohol dodržať.

Nedávno som si však všimol, že táto zlá vlastnosť nie je len mojim problémom, ale problémom aj kolektívnym, či kolektívov. Ba dokonca aj takého významného „kolektívu“, ktorý nás zastupuje v rozhodovaniach o veciach verejných v našom meste – problémom mestského zastupiteľstva (MsZ).
Najprv si MsZ v Rožňave dalo veľmi pekné predsavzatie a prijalo celkom rozumné Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Zásady hospodárenia s majetkom mesta, účinné od 26. februára 2004 – klikni tu. Pri prvej významnejšej príležitosti ho však nerešpektuje a hľadá nejaký (pred svojimi voličmi) zdôvodniteľný a prijateľný spôsob, ako svoje vlastné dobré predsavzatie elegantne obísť.
Mám teraz na mysli najaktuálnejšiu rožňavskú kauzu o predaji nehnuteľného majetku mesta, teda týchto budov: Dom služieb, jedáleň pri bývalom Okresnom úrade, budova s garážami bývalého Okresného úradu a priľahlý pozemok, meštiansky dom na Námestí baníkov č. 19 a priľahlý pozemok, ubytovňa na Šafárikovej ul. č. 101 a budova bývalého domu detí a mládeže.
V spomínanom dobrom VZN mesta Rožňava sa v § 12 uvádza, že orgány mesta sú POVINNÉ dbať o ekonomickú VÝHODNOSŤ a TRANSPARENTNOSŤ prevodu (predaja) majetku mesta! Predaj sa pritom má uskutočniť ZÁSADNE formou VEREJNEJ SÚŤAŽE, resp. formou aukcie. Výber kupujúceho sa má vykonať ZÁSADNE podľa výšky ponúknutej kúpnej CENY, ak MsZ nestanoví aj iné kritériá.
Potiaľ sú to podľa mňa veľmi rozumné ustanovenia (predsavzatia) MsZ, za ktoré si zaslúžia naši poslanci aj pochvalu. No pochvalu si už nezaslúžia za schválenie „poistky“ vo forme bodu č. 5 v § č. 12 uvedeného VZN. Ten si tam poslanci doplnili asi pre prípad, keby sa náhodou niekedy v budúcnosti rozhodli predávať majetok mesta „trochu“ netransparentne.
Poistku (bod č. 5) hneď pri prvom väčšom predaji majetku mesta poslanci aj využili. Tá poistka, ktorá môže negovať všetky doteraz uvedené rozumné body VZN, znie nasledovne: „Predať vec z majetku mesta bez podmienok uvedených v bode 3) a 4) možno len výnimočne, po schválení v mestskom zastupiteľstve“, t. j. bez verejnej a transparentnej súťaže, či aukcie!
A tak sa teraz nehnuteľný majetok mesta v trhovej hodnote niekoľko desiatok miliónov korún rozhodli víťazi volieb predať menej transparentne, než si prednedávnom predsavzali (pričom sú to väčšinou tí istí poslanci na čele s primátorom) a čo si dokonca schválili ako svoju POVINNOSŤ!
Vymysleli si veľmi sofistikovanú formu predaja majetku, kde vlastne vypíšu aj verejnú súťaž, ale iba na sprostredkujúcu realitnú agentúru, ktorá ten majetok mesta predá tomu, koho určí, či na kom sa dopredu dohodne miestna koalícia SMER-SD a SMK. 
Veľmi dobre vymyslené. V podstate má ostať aj koza celá, aj vlk sýty, t. j. že bude aj „verejná súťaž“ a napriek „súťaži“ to dostane ten, koho MY vyberieme a za takú cenu, ako MY určíme.
Šľak ma ide trafiť, keď sa občania Rožňavy musia petíciami domáhať dodržiavania i keď dobrých, ale predsa len cudzích predsavzatí. Predsavzatí volených zástupcov v našom mestskom parlamente, ktoré prijali pravdepodobne iba na oklamanie voliča.
© Inforoznava.sk Tibor Takáč

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery